Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise zahájila veřejnou diskuzi o ochraně evropských lesů

 

Evropská komise dnes schválila zelenou knihu, v níž jsou uvedeny varianty přístupu Evropské unie k ochraně lesů před dopady klimatických změn a k poskytování informací o lesních zdrojích a stavech lesů.

 

Podle toho, jak veřejnost, členské státy, orgány EU a další zainteresované subjekty zareagují na zelenou knihu, Komise posoudí, zda je nutné přijmout další opatření na úrovni EU.

 

Zelená kniha stanoví hlavní problémy, s nimiž se musí evropské lesy vypořádat. Představuje stávající systémy informací o lesích a nástroje na ochranu lesa, které jsou k dispozici, a rovněž klade řadu otázek spojených s možnostmi budoucí politiky. Tato zelená kniha je součástí opatření navazujících na bílou knihu o přizpůsobení se změně klimatu, kterou Komise přijala v dubnu 2009.

 

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za lesnickou politiku nesou hlavně členské státy, měla by se diskuze zaměřit na to, jak změna klimatu mění podmínky lesního hospodářství a ochrany lesů v Evropě a kam by měla směřovat politika EU, aby k iniciativám členských států přispěla.

 

Veřejné konzultace k zelené knize budou probíhat od 1. března do 31. července 2010 na webové stránce portálu Europa nazvané Your Voice (Váš hlas) (http://ec.europa.eu/yourvoice).

Jako součást konzultací uspořádá Komise v Bruselu dne 3. června (v rámci Zeleného týdne) pracovní seminář a setkání zúčastněných stran. Zelená kniha se bude rovněž projednávat na konferenci organizované španělským předsednictvím 6. a 7. dubna v obci Valsain ve Španělsku.

 

 

 Celou zprávu naleznete - zde.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.3.2010. Poslední aktualizace: 4.3.2010 18:17
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno