Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Telekomunikace: konzultace o budoucí univerzální službě v digitálním věku

 

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak nejlépe zajistit, aby základní telekomunikační služby byly dostupné pro všechny občany EU.  Stávající pravidla EU o závazcích ohledně univerzální služby v telekomunikacích pocházejí z roku 2002 a zaručují všem Evropanům přístup k veřejným telefonním sítím a některým službám, jako je základní přístup na internet.

Konzultace má ukázat, zda je třeba tato pravidla a definice pro univerzální službu aktualizovat pro digitální věk, a zejména zda by se měly rozšířit i na širokopásmový přístup. Reakce spotřebitelů, zástupců odvětví a expertů pomohou Komisi rozhodnout, zda má do konce roku 2010 předložit nové legislativní návrhy o závazcích univerzální služby v telekomunikacích. Konzultace potrvá do 7. května 2010.

 

Komise žádá o stanoviska v těchto klíčových tématických oblastech:

-       Základní koncept univerzální služby: Stávající koncept univerzální služby byl vytvořen pro tradiční hlasové telekomunikační služby, je však toto pojetí v dnešním dynamickém digitálním prostředí ještě relevantní? Jak bychom měli zajistit, aby spotřebitelé v odlehlých a venkovských oblastech nebo spotřebitelé s nízkým příjmem měli přístup k základním telekomunikačním službám a mohli je využívat?

 

-       Širokopásmové připojení: Rozsah širokopásmového připojení má klíčový význam pro podporu růstu a zaměstnanosti v Evropě. Přesto 23 % lidí ve venkovských oblastech nemá přístup k pevným širokopásmovým sítím. Měly by zásady univerzální služby pomoci dosáhnout cíle EU „široké pásmo pro všechny", nebo by byla efektivnější hospodářská soutěž na otevřeném trhu s telekomunikačními službami nebo jiné politické koncepty?

 

-       Národní flexibilita a koordinovaný postup na úrovni EU: Stav vývoje telekomunikačních trhů, dostupnost širokého pásma, využívání širokopásmových služeb spotřebiteli a reakce vlády na takzvanou digitální propast (tj. na propast mezi vrstvami populace s přístupem na internet a k ostatním digitálním technologiím a vrstvami bez tohoto přístupu) se mohou v jednotlivých zemích značně lišit. Jaká je správná rovnováha mezi koordinovanou reakcí na úrovni EU a potřebou národní pružnosti?

 

-       Financování: Jak by se měla univerzální služba v budoucnu financovat? Mělo by odvětví telekomunikací finančně přispívat na zajištění obecného širokopásmového pokrytí, nebo by se na to měly vynaložit veřejné finance, neboť výhody pocítí i ostatní hospodářská odvětví a společnost jako celek? 

 

Komise také dne 30. března 2010 v Bruselu zorganizuje veřejný praktický seminář, aby spolu mohli debatovat spotřebitelé, zástupci odvětví, experti v oblasti politiky a jiné zainteresované strany. Konzultace končí dne 7. května 2010 a Komise oznámí výsledky ve sdělení, na jehož základě může ještě do konce roku 2010 předložit legislativní návrhy.

 

Celou zprávu naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evrospské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 4.3.2010. Poslední aktualizace: 4.3.2010 18:40
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno