Komise prošetří státní úvěr poskytnutý Českým aeroliniím


Vytištěno 30.6.2022 15:05 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2010&nav03=16083

Prošetřit úvěr, který Českým aeroliniím poskytla státem vlastněná akciová společnost Osinek, se dnes rozhodla Evropská komise. Hodlá zjistit, je-li úvěr slučitelný s pravidly EU pro udělování státní podpory.

 

Po poskytnutí úvěru bylo uvolněno jeho zajištění; majetek, který zajištění původně sloužil, nyní ČSA použijí k financování nákladů na svůj provoz. Komise tak nemůže v této fázi vyloučit, že uvedená opatření znamenají pro aerolinie podporu, která je s vnitřním trhem neslučitelná. Během šetření se všechny zainteresované subjekty budou moci vyjádřit.

 

Úvěr ve výši 2,5 miliardy Kč poskytl Osinek Českým aeroliniím na základě úvěrové smlouvy z 30. dubna 2009. Česká vláda 26. října 2009 rozhodla o uvolnění aktiv, kterými ČSA úvěr zajišťovaly. Aerolinie tak měly mít možnost použít tento majetek k zajištění komerčních úvěrů a vlastního provozu. Úvěr od společnosti Osinek tedy již není zajištěn aktivy.

 

Podle názoru Komise by mohla tato výhoda pro ČSA představovat státní podporu, která poškozuje další soutěžitele.

 

Během šetření se Komise podrobně zaměří na přesnou povahu a podmínky těchto opatření ve prospěch ČSA. Hodlá zjistit, zdali jsou státní podporou, a pokud ano, jsou-li slučitelná s vnitřním trhem. Zkoumat bude zejména to, zdali by stejně jako česká vláda postupoval i soukromý investor.

 

Toto hloubkové šetření však nepředjímá konečné rozhodnutí Komise a všechny zainteresované strany se v jeho průběhu budou moci vyjádřit. Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude na internetové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž v rejstříku státních podpor (State Aid Register) zveřejněno rozhodnutí, z nějž budou důvěrné údaje odstraněny. Seznam nových rozhodnutí v oblasti státní podpory, jež jsou zveřejněna na internetu a v Úředním věstníku, je k dispozici na internetové stránce State Aid Weekly e-News.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 9.3.2010. Poslední aktualizace: 9.3.2010 12:22