Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Úspěchy Romů

Nejpočetnější romskou komunitu v EU najdeme ve Španělsku. Čítá 700 000 lidí. Tak jako jinde v Evropě i španělští Romové trpí v důsledku hluboce zakořeněné diskrimace, značné chudoby a vysoké nezaměstnanosti.

 

V roce 2000 se rozjel projekt „Acceder" (česky Přiblížení) financovaný z prostředků EU. Pomáhá nezaměstnaným ve Španělsku si najít práci tak, že jejich odbornou přípravu přizpůsobuje potřebám zaměstnavatelů. Díky tomuto projektu našlo do června 2009 práci 34 000 lidí.

 

Většinu z nich tvořili Romové.

 

Tento úspěch je jedním ze 30 příkladů úspěšných projektů prezentovaných na konferenci EU o účinné pomoci Romům. Mezi 500 účastníky konference byli především pracovníci z různých úrovní veřejné správy, kteří se zabývají tvorbou politik. Cílem bylo sestavit osvědčené postupy pro projekty týkající se Romů, které jsou financovány z prostředků EU, a najít způsoby, jak lze příslušné knowhow šířit na školách, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru.

 

V EU žije podle odhadů asi 10 až 12 milionů Romů. Romové tedy představují jednu z nejpočetnějších etnických menšin v Evropě. Většina Romů žije na okraji společnosti, ve značné chudobě. Těžko získávají zaměstnání a mají omezený přístup ke vzdělání a zdravotní péči.

 

EU již delší dobu podporuje členské státy v tom, aby realizovaly účinnou politiku týkající se romské populace. Konference o Romech se koná v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Výsledky budou projednány na druhém summitu EU o Romech, který se bude konat v dubnu.

Související odkazy:

 

Zdroj: Zastoupení evropské komise

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 15.3.2010. Poslední aktualizace: 15.3.2010 11:28
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno