Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU poskytne 45 000 mikropůjček nezaměstnaným lidem a malým firmám

Ilustrační foto

Ministři pro zaměstnanost a sociální záležitosti EU se dnes dohodli na novém programu spočívajícím v poskytování půjček lidem, kteří ztratili zaměstnání a chtějí si založit podnik nebo kteří chtějí dále rozvíjet svou malou firmu. „Evropská facilita mikrofinancování" bude mít počáteční rozpočet ve výši 100 milionů eur, které mohou ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, jako je skupina Evropské investiční banky, vést k získání více než 500 milionů eur. Iniciativa je součástí reakce EU na krizi a je zejména zaměřena na osoby, které kvůli ekonomické krizi a nynější nedostatečné úvěrové nabídce obvykle úvěr nemohou získat.

 

„Facilita mikrofinancování nabízí alternativu těm, kdo trpí důsledky krize, a pomůže vytvořit nová pracovní místa," uvedl na ministerské schůzce komisař EU pro zaměstnanost a sociální věci László Andor. „Zvýší to nabídku a dostupnost mikroúvěrů, a ohrožené skupiny tak budou moci najít východisko z nezaměstnanosti. Podpoří rovněž soukromé podnikání a sociální hospodářství v Evropě. Očekáváme, že z programu budou v příštích osmi letech poskytnuty malé půjčky zhruba 45 000 budoucích podnikatelů," dodal.

Příjemci půjček budou moci využít pomoci v podobě odborného vedení, školení a instruktáže či při sestavování podnikatelského plánu, a to v úzké spolupráci s existujícím Evropským sociálním fondem.

 

Očekává se, že počáteční rozpočet ve výši 100 milionů umožní ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, jako je skupina EIB, získat úvěry ve výši 500 milionů eur. To by umožnilo poskytnout v průběhu osmi let 45 000 půjček. To, že tytéž osoby budou moci využít úrokové úlevy na úvěry prostřednictvím Evropského sociálního fondu, jim usnadní začít nové podnikání.

 

Mikropůjčka v dnes přijatém programu znamená úvěr pod 25 000 eur. Je přizpůsobena mikropodnikům, které zaměstnávají méně než 10 lidí (91 % všech evropských podniků), a nezaměstnaným nebo neaktivním osobám, které se chtějí stát samostatně výdělečnými osobami, avšak nemají přístup k tradičním bankovním službám. Až 99 % nově zakládaných podniků v Evropě jsou mikropodniky nebo malé podniky a třetinu z nich zakládají lidé, kteří jsou nezaměstnaní.

 

Souvislosti

S ohledem na to, že program mikrofinancování má umožnit získání dalších finančních prostředků, jde o dobrý příklad nových způsobů financování, o nichž se zmiňuje strategie Evropa 2020. Jako součást reakce EU na krizi Komise 3. června 2009 navrhla dokument „Společná angažovanost za zaměstnanost" s cílem zintenzívnit spolupráci mezi EU a členskými státy i sociálními partnery při řešení sociálního dopadu krize (viz IP/09/859). Komise pak 2. července 2009 navrhla zřídit Evropskou facilitu mikrofinancování (viz IP/09/1070). Návrh schválily členské státy EU v Radě ministrů při hlasování kvalifikovanou většinou a Evropský parlament. Facilita bude funkční od června 2010.

 

Další informace

Návrh Evropské facility mikrofinancování a průvodní dokument

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes

 

Webové stránky Evropské komise věnované sociálnímu dopadu krize

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736

 

Společná angažovanost za zaměstnanost

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes

 

Audiovizuální materiál o Evropské facilitě mikrofinancování

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=9a786119995bfc678684&title=EU+to+provide+45%2C000+micro-loans+to+unemployed+and+small+entrepreneurs&titleleft=Employment

 

Zdroj: Evropská komise

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 24.3.2010. Poslední aktualizace: 24.3.2010 12:57
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno