Čeho EU dosáhla v roce 2011?


Vytištěno 1.12.2020 01:05 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2012&nav03=19946

Výroční zpráva o činnosti Unie uvádí mezi výsledky např. silnější správu    ekonomických záležitostí, opatření na podporu hospodářského růstu a tvorby pracovních míst či umožnění občanům podílet se na tvorbě právních předpisů EU.

V loňském roce musela EU řešit řadu důležitých úkolů, včetně současné hospodářské a finanční krize, nepokojů v severní Africe a na Blízkém východě a zajištění vedoucí úlohy během celosvětových jednání o změně klimatu, mezinárodním obchodě a rozvoji.

Souhrnná zpráva EU za rok 2011 (http://europa.eu/generalreport/pdf/rg2011_cs.pdf) informuje o činnosti orgánů EU v minulém roce. V tomto článku najdete některé nejdůležitější body.

V reakci na krizi Evropská unie pokračovala v zásadní reformě své hospodářské politiky. Zpřísnila správu ekonomických záležitostí tím, že přijala opatření týkající se větší koordinace politik mezi zeměmi EU, kontroly veřejných rozpočtů a sankcí. V prosinci 2011 schválila Unie důležitý soubor pravidel pro hospodářský a rozpočtový dohled.

Byly vytvořeny nové celoevropské subjekty, jež pomáhají regulačním orgánům členských států dohlížet na odvětví finančních služeb.

Opatření na úrovni EU také pomohla těm státům eurozóny, které čelí dluhové krizi. Uvažuje se rovněž o dlouhodobých opatřeních na podporu zemí, jež mohou potřebovat pomoc v budoucnu.

 

Více informací o dosažených cílech na:
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/120312_eu_2011_cs.htm

 

Zdroj: www.evropska-unie.cz/


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 13.3.2012. Poslední aktualizace: 13.3.2012 11:39