Životní prostředí: důslednějším prováděním se sníží náklady a zlepší kvalita životního prostředí


Vytištěno 1.12.2020 00:13 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2012&nav03=19953

Životní prostředí - ilustrační fotoOdhaduje se, že neprovádění předpisů v oblasti životního prostředí stojí hospodářství EU na zdravotních nákladech a přímých nákladech do životního prostředí každý rok okolo 50 miliard EUR. Ve snaze snížit tuto částku a zajistit pro občany a podniky v oblasti životního prostředí lepší výsledky dnes Komise vydala sdělení o důslednějším provádění právních předpisů EU v této oblasti.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Právní předpisy EU nejsou výmyslem Bruselu, jsou demokraticky přijaty všemi členskými státy a Parlamentem ve prospěch občanů.

Naše životní prostředí chrání zhruba dvě stovky dobře zavedených předpisů, které však velmi často nejsou řádně uplatňovány. To poškozuje nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví, vytváří právní nejistotu pro průmysl a ohrožuje jednotný trh. Takové náklady si v době krize nemůžeme dovolit."

Dnes vydané sdělení zdůrazňuje pozitivní přínos právních předpisů v oblasti životního prostředí a ukazuje, že předcházení škodám na životním prostředí může stát mnohem méně než dlouhodobé sanace. Právní předpisy v oblasti životního prostředí mohou přinést výhody pro průmysl: například plné provedení právních předpisů EU o odpadech by vytvořilo
400 000 pracovních míst a jeho čisté náklady by byly o 72 miliard EUR nižší než u alternativního scénáře, kdy by k provedení nedošlo.

 

Více informací na: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_220_cs.htm

 

Zdroj: www.evropska-unie.cz/

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 13.3.2012. Poslední aktualizace: 16.3.2012 16:15