Občané EU podle zprávy Komise stále čelí překážkám pro výkon práva volit a být volen v místních volbách


Vytištěno 1.12.2020 01:05 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2012&nav03=19955

Stále více občanů EU uplatňuje právo žít a pracovat kdekoli v Evropské unii a zhruba 8 milionů osob, které dosáhly věku pro právo volit, má v současnosti bydliště v jiné zemi EU než v zemi původu. Jako občané EU mají tyto osoby právo volit a být voleny v místních volbách ve státě EU, v němž žijí. Podle nové zprávy zveřejněné dnes Evropskou komisí tohoto práva však nyní využívá jen kolem 10 % z nich. Zpráva uvádí, že ačkoli většina zemí provedla příslušná pravidla EU (směrnice 94/80/ES) uspokojivým způsobem, existují stále určité překážky. Někteří občané kromě toho nemusí znát svá práva a nezbytné postupy se občas mohou ukázat jako příliš těžkopádné.

 

Aby zajistila, že budou občané moci plně vykonávat svá volební práva, bude se Komise ve spolupráci s celostátními, regionálními a místními orgány snažit určit a vyřešit všechny problémy, jež nadále brání účinnému uplatňování těchto práv. Dobrou příležitost pro to, aby se občané EU lépe seznámili se svými právy, skýtá návrh, aby se rok 2013 stal Evropským rokem občanů.

 

Více informací na: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/12_229_cs.htm

 

Zdroj: www.evropska-unie.cz

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 13.3.2012. Poslední aktualizace: 16.3.2012 16:14