České ovoce získalo potravinářskou značku EU


Vytištěno 1.12.2020 00:20 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2012&nav03=20134

 

Chelčicko-lhenické ovoce se zapsalo na seznam chráněných značení Evropské unie. Připojilo se tak k dalším chráněným produktům, jako Třeboňský kapr, Olomoucké tvarůžky, Karlovarské oplatky nebo Pardubický perník. Mezi všemi členskými státy zaujímá Česká republika devátou pozici v počtu zaregistrovaných ochranných značek. V tomto ohledu jsou aktivní zejména čeští zemědělci a zástupci potravinářského průmyslu.

 

Evropská unie uděluje tři různé ochranné značky: chráněné zeměpisné označení (PGI), chráněné označení původu (PDO) a tradiční zaručenou specialitu (TSG). Produkty s označením PGI a PDO se vyrábějí v a jsou úzce spojeny s určitou geografickou lokací. TSG zaručuje tradiční charakter výrobků s ohledem na jejich složení nebo způsob výroby. Pro spotřebitele jsou tato označení zárukou kvality a dodržení tradiční receptury či postupů.

 

Podrobný seznam všech zaregistrovaných a přihlášených produktů naleznete na stránkách Evropské komise v databázi DOOR.

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.3.2012. Poslední aktualizace: 30.3.2012 16:32