Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

V EU vstupuje v platnost úplný zákaz zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech

Dnes uplyne poslední lhůta pro postupné ukončování zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech. Ode dneška se tedy kosmetické přípravky, které byly zkoušeny na zvířatech, nesmí uvádět na trh.

 

Komise dnes přijala sdělení, v němž potvrzuje svůj závazek dodržet lhůtu stanovenou Radou a Parlamentem v roce 2003 a uvádí, jakým způsobem zamýšlí dále podporovat výzkum a inovace v této oblasti a zároveň celosvětově prosazovat dobré životní podmínky zvířat.

 

Tonio Borg, evropský komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Dnes vstupuje v platnost úplný zákaz uvádění na trh, čímž Evropa jasně dává najevo, jak velký význam přikládá dobrým životním podmínkám zvířat. Komise je odhodlána i nadále podporovat vývoj alternativních metod a pokračovat v jednáních se třetími zeměmi, aby uplatňovaly náš evropský přístup. Evropa tak má velkou příležitost jít příkladem, pokud jde o odpovědné inovace v oblasti kosmetických přípravků, aniž by byla ohrožena bezpečnost spotřebitele." Komise pečlivě posoudila dopady zákazu uvádění na trh a dospěla k závěru, že pro jeho zavedení existují naléhavé důvody. To je v souladu s pevným přesvědčením mnoha evropských občanů, že vývoj kosmetických přípravků neopravňuje zkoušky na zvířatech.

 

Jelikož úplné nahrazení zkoušek na zvířatech dosud není možné, bude se v hledání alternativních metod pokračovat. Dnešní sdělení nastiňuje, jak k hledání alternativních metod přispívá Komise, a uznává, že je nutné v tomto úsilí pokračovat. Komise v letech 2007 až 2011 vyčlenila na tento výzkum 238 milionů EUR. Svým dílem přispěl také kosmetický průmysl, například spolufinancováním výzkumné iniciativy SEURAT1 částkou 25 milionů EUR.

 

Jelikož Evropa zaujímá v odvětví kosmetických přípravků vedoucí a globální úlohu, musí navazovat kontakty s obchodními partnery s cílem vysvětlovat a propagovat evropský model a zasazovat se o to, aby byly alternativní metody přijímány na mezinárodní úrovni. Komise učiní tento cíl nedílnou součástí obchodní agendy Unie a mezinárodní spolupráce.

 

Souvislosti

 

Směrnicí 2003/15/ES se do směrnice o kosmetických prostředcích 76/768/EHS zavádějí ustanovení o zkouškách na zvířatech. Na jejich základě jsou zkoušky na zvířatech v případě kosmetických přípravků již od roku 2004 a v případě kosmetických přísad od roku 2009 v Unii zakázány („zákaz zkoušek"). Od března 2009 je rovněž zakázáno uvádět na trh v Unii kosmetické přípravky obsahující přísady, které byly zkoušeny na zvířatech („zákaz uvádění na trh"). V případě velmi složitých účinků na lidské zdraví (toxicita po opakované dávce, včetně senzibilizace kůže a karcinogenity, reprodukční toxicita a toxikokinetika) byla lhůta pro zavedení zákazu uvádění na trh prodloužena do 11. března 2013.

 

Další informace:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 11.3.2013. Poslední aktualizace: 11.3.2013 17:31
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno