Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU hlásí vůbec nejnižší počet úmrtí na silnicích a podniká první kroky ke strategii na snížení počtu zraněných

V roce 2012 se počet smrtelných dopravních nehod v EU snížil o 9 %. Podle aktuálních údajů zveřejněných Evropskou komisí zemřelo v roce 2012 na pozemních komunikacích v zemích EU nejméně lidí od doby, kdy byly poprvé shromážděny příslušné údaje.

„Díky nejnižšímu počtu úmrtí na silnicích, který byl dosud zaznamenán, přestavuje rok 2012 mezník pro evropskou bezpečnost silničního provozu. Snížení o 9 % znamená, že v loňském roce byly zachráněny 3 000 lidských životů," uvedl k tomu místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za dopravu.


„Tyto výsledky jsou velmi povzbudivé. Každý den však umírá na evropských silnicích 75 osob, takže přehnaná spokojenost není na místě. Naší snahou je snížit počet úmrtí na silnicích v EU do roku 2020 na polovinu. Pro dosažení tohoto cíle je třeba pokračovat v nastoleném trendu."

„Smrtelné nehody jsou však jen špičkou ledovce. Na každé úmrtí na evropských silnicích připadá 10 závažných zranění, jako je poškození mozku nebo páteře. Potřebujeme strategii, která umožní snížit počet vážných zranění, k nimž dojde na silnicích v celé EU."

Statistiky jednotlivých států (viz tabulka níže) ukazují, že počet úmrtí na silnicích se v celé EU stále značně liší. Zeměmi s nejnižším počtem smrtelných nehod zůstávají Spojené království, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, které hlásí přibližně 30 úmrtí na milion obyvatel. V České republice je to i přes pokles v posledních letech 71 úmrtí na milion obyvatel. Průměr EU pak činí 55 úmrtí.

V porovnání se silně neuspokojivými údaji z roku 2011, kdy se pokrok při snižování počtu smrtelných nehod na silnicích snížil na 2 %, snížení úmrtnosti o 9 % v roce 2012 dokládá, že členským státům se opět daří snižovat počet úmrtí na silnicích v období let 2010 až 2020 na polovinu. Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je třeba tento počet snižovat v průměru o zhruba o 7 % ročně.

K nejsilnějšímu znepokojení zavdaly podnět statistiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu za rok 2011, neboť přes celkové snížení počtu obětí silničního provozu došlo ke zvýšení počtu usmrcených u ohroženějších účastníků silničního provozu, jako jsou chodci, motocyklisté a starší lidé. Na základě předběžných údajů za rok 2012 se počet takových nehod v roce 2012 výrazně snížil.
Akční program pro bezpečnost silničního provozu EU na období 2011-2020

Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011-2020 (viz MEMO/10/343) uvádí podnětné projekty, jejichž cílem je snížit během příštích deseti let počet úmrtí na evropských silnicích o polovinu. Obsahuje ambiciózní návrhy, které se zaměřují na zlepšování vlastností vozidel a infrastruktury i chování účastníků silničního provozu. Hlavními iniciativami jsou v současnosti například:

nový řidičský průkaz EU s přísnějšími pravidly pro mladé lidi, pokud jde o řízení silnějších motocyklů;

vnitrostátní plány prosazování předpisů, které předkládají členské státy a které jsou bohatým zdrojem osvědčených postupů;

přeshraniční prosazování předpisů v oblasti dopravních přestupků spáchaných v zahraničí (řízení pod vlivem alkoholu, překročení povolené rychlosti), které platí od listopadu 2012;

práce na strategii ke snížení počtu zranění (viz níže).

Současný stav: vypracování strategie ke snížení počtu zranění

Odhaduje se, že na jednu osobu usmrcenou na evropských silnicích připadá deset vážně zraněných a 40 méně závažně zraněných.

 

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení EK v ČR.

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 25.3.2013. Poslední aktualizace: 25.3.2013 14:42
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno