Ukrajina: poslanci volají po finanční pomoci EU, ale trvají na cílených sankcích


Vytištěno 1.12.2020 01:02 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000451

EU musí poskytnout Ukrajině naléhavou finanční pomoc a zároveň uvést v praxi cílené sankce vůči osobám zodpovědným za násilnosti v zemi, uvedli poslanci ve čtvrtek přijatém usnesení. Klíčové výzvy, před kterými Ukrajina stojí, je zajištění konstruktivního dialogu mezi politickými silami, udržení územní celistvosti, boj s korupcí a organizace svobodných a spravedlivých voleb.

 

Ukrajinské demostrace

 

Zachovat sankce

 

EU musí nařídit zákaz udělování víz a zmrazení majetku vůči osobám odpovědných za násilí na Ukrajině, jak o nich rozhodly členské státy 20. února, uvádí se v textu usnesení. Poslanci členské státy EU vyzývají, aby zastavily únik "zpronevěřených" peněz z Ukrajiny a zajistily navrácení odcizeného majetku uloženého v EU.

 

Pachatelé zločinů proti ukrajinským občanům, kteří se dopustili zneužití státní moci, by měli být podle poslanců postaveni před nezávislé soudy. Poslanci také žádají ustavení nezávislé mezinárodní komise, která by vyšetřila případy porušování lidských práv.

 

Evropská perspektiva Ukrajiny

 

Text usnesení zdůrazňuje, že EU je i nadále připravena podepsat dohodu o přidružení a o zóně volného obchodu s Ukrajinou, jakmile bude vyřešena současná politická krize. Přidružení však "nepředstavuje konečný cíl spolupráce mezi EU a Ukrajinou". Poslanci také poznamenávají, že Smlouva o EU umožňuje kterémukoli evropskému státu, aby požádal o členství v EU, pokud se řídí zásadami demokracie, dodržuje základní svobody a lidská práva a práva menšin a zajišťuje právní stát.

 

Boj proti korupci, ale ne hon na čarodějnice

 

EU by měla rovněž podpořit nastupující ukrajinskou vládu v boji se zakořeněnou korupcí, která podrývá rozvoj země, uvádějí poslanci.

 

Usnesení rovněž vyzývá všechny strany, aby se vyvarovaly pomstychtivosti a naopak se zavázaly k širokému politickému dialogu a nepřipustily mimosoudní odvetné akce.

 

Noví vedoucí představitelé Ukrajiny by se měli distancovat od extremistů a vyhýbat se provokacím, které by mohly nahrávat separatistickým tendencím, varují poslanci. Dodávají také, že by ukrajinský parlament a nastupující vláda měly chránit práva menšin v zemi, včetně používání ruštiny a dalších menšinových jazyků.

 

 

Svobodné a spravedlivé volby

 

Poslanci zdůrazňují, že prezidentské volby, které by se měly konat 25. května, musí být důvěryhodné, svobodné a spravedlivé. Ukrajinský parlament vyzývají, aby přijal potřebné volební zákony, včetně nového zákona o financování politických stran. Ukrajina by rovněž měla uspořádat parlamentní volby před koncem tohoto roku, uvádí se v textu usnesení.

 

Rusko musí respektovat hranice Ukrajiny

 

Poslanci připomínají, že se Rusko zavázalo zaručit územní celistvost Ukrajiny v Budapešťském memorandu, podepsaném se Spojenými státy a Spojeném království v roce 1994. V rámci tohoto aktu se Rusko rovněž zavázalo, že nebude na Ukrajinu vyvíjet ekonomický tlak s cílem podrobit vlastním zájmům výkon práv neoddělitelně spjatých se svébytností Ukrajiny.

 

Zdroj: Evropský parlament

 

Celý článek naleznete zde

 

 

Vývoj situace na Ukrajině v posledních měsících

 

V listopadu 2013 ukrajinský prezident Viktor Janukovyč odmítl podepsat asociační smlouvu s Evropskou unií. V důsledku tohoto kroku na Ukrajině propukly demonstrace. Zostřující se střety mezi protestujícími a ozbrojenými vládními složkami v některých ulicích Kyjeva přerostly v krvavé boje. Země má novou vládu, situaci se ale nedaří zklidnit kvůli vývoji na Krymu. Jak se situace v posledních měsících vyvíjela?

 

Velmi kvalitní přehled vývoje na Ukrajině za poslední měsíce můžete sledovat například na webu EurActiv.cz


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 3.3.2014. Poslední aktualizace: 11.3.2014 10:18