Ukrajina: cesta z krize - názory poslanců


Vytištěno 1.12.2020 01:01 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000458

 

Co je třeba udělat pro řešení ukrajinské krize? Političtí lídři z celé Evropy a celého světa již několik dnů jednají a snaží se nalézt nejlepší způsob, jak se zachovat vůči Rusku v otázce rozdělení země a zabránit eskalaci nepokojů. O současné situaci jsme mluvili s předsedou Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko Knutem Fleckensteinem a předsedou Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina Pawłem Kowalem.

 

Jak by měla EU jednat s Ruskem ve snaze zmírnit současnou nestabilní situaci?

 

Knut Fleckenstein, německý poslanec ze skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů, předseda Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko: Za prvé, trváme na tom, aby ruští vojáci opustili Ukrajinu, protože jasně porušují mezinárodní právo a závazky. Za druhé, musíme být připraveni pomoci prozatímní vládě dosáhnout řešení, která odrážejí zájmy široké většiny občanů v této zemi, zahrnujíc v to lidi ze všech oblastí Ukrajiny a samozřejmě rusky mluvící Ukrajince.

 

Paweł Kowal, polský poslanec ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů, předseda Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina : Nejdůležitější je trvat na dodržování mezinárodního práva a na základních faktech - Krym je nedílnou součástí Ukrajiny a to nikdo nikdy zpochybnil. Ruské síly porušily mezinárodní a bilaterální závazky.

 

Je potřeba koordinovaná a rychlá reakce EU. Členské státy, instituce, USA, NATO a všechny ostatní důležití aktéři na mezinárodní scéně, kterým diplomaticky důvěřujeme, musí vyslat stejný vzkaz, a vyslat ho rychle, aby ukázali, že co se týče Krymu, není tu žádný prostor pro politiku fait accompli (hotová věc).Pokud se nám to nepodaří dnes nebo zítra, promarníme naši příležitost.

 

Co by mohlo zastavit Putina před eskalací situace na Krymu? Stačí sankce, nebo by se mělo uvažovat o možném vyloučení Ruska z mezinárodních organizací? Co by měla dělat Ukrajina?

 

Knut Fleckenstein: Já bych se teď nezaměřoval na sankce. Zaměřil bych se víc na možnosti diplomacie a dialogu. A totéž očekáváme od Ruska. Co se však týká ruských vojáků na Krymu, není tu o čem s Ruskem diskutovat. Ti musí odejít.

 

Nastal také čas pro vládu v Kyjevě, aby ukázala, že je připravena pracovat na ústavní reformě, kterou podpoří široká většina. Politika nové vlády musí být inkluzivní a náležitě zohlednit zájmy těch ukrajinských občanů, kteří žijí na východě a jihovýchodě země. Neexistuje žádné řešení politické krize posledních měsíců, které byste nazvali „vítěz bere vše.“ Řešení současné situace na Ukrajině existuje pouze, pokud budou politická rozhodnutí odrážet zájmy široké většiny lidí na Ukrajině.

 

Paweł Kowal: Prvním krokem by měl být silný diplomatický odpor, zesílený možným vyloučením z mezinárodních organizací nebo pozastavením činnosti institucí, jako je Rada NATO-Rusko. Pokud to nestačí, měly by následovat sankce zaměřené na všechny politiky, kteří podporují agresi vůči suverénní zemi.

 

Ukrajina by se měla odvolávat na mezinárodní právo a jasně a nahlas říci, že jde o regulérní okupaci jejího území. Pokud budou mlčet, mohou být ukrajinské orgány obviněny z nečinnosti.

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.3.2014. Poslední aktualizace: 12.3.2014 10:54