Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého 2014 je projekt iForum


Vytištěno 1.12.2020 01:08 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000459

 

iForum (http://iforum.cuni.cz/), časopis Univerzity Karlovy, získal první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany v roce 2014. Cena Karla Velikého každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

 

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Výměnné programy pro mládež, umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem jsou mezi oceněnými projekty z minulých ročních.

 

Evropská porota 10. dubna 2014 vybere z 28 národních vítězných projektů ze všech členských států EU tři vítězné projekty, které získají finanční prostředky ve výši 5 000 €, 3 000 € a 2 000 €. Kromě toho obdrží pozvání k návštěvě Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku na podzim.

 

Zástupci národních vítězných projektů budou pozváni nejen na slavnostní ceremoniál předání Ceny Karla Velikého pro mladé v květnu 2014, ale také na udílení Mezinárodní ceny Karla Velikého města Cáchy, která se koná o dva dny později, v průběhu jejich čtyřdenního výletu do Cách.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.3.2014. Poslední aktualizace: 12.3.2014 11:00