Evropský parlament vyzývá Rusko, aby stáhlo vojenské síly z Ukrajiny


Vytištěno 1.12.2020 00:58 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000469

 

 

Ukraina ilustrační foto

 

Proruští ozbrojenci a ruští vojáci se zmocnili klíčových budov v hlavním krymském městě Simferopolu ©Belga/AFP/V.Drachev

Rusko musí okamžitě stáhnout všechny své vojenské síly z ukrajinského území, uvádějí poslanci ve čtvrtek schváleném usnesení. Poslanci rovněž odsuzují "ruskou agresi v podobě invaze na Krym" coby porušení mezinárodního práva, plány na referendum na Krymu označují za nezákonné a varují, že kroky Ruska představují ohrožení bezpečnosti EU.

 
 

Usnesení "rozhodně odsuzuje ruskou agresi v podobě invaze na Krym" a vyzývá

k "okamžitému stažení všech vojenských sil, které se nezákonně nacházejí na ukrajinském území." Ruské kroky jsou "jednoznačně v rozporu" s Chartou OSN, Helsinským závěrečným aktem OBSE, Budapešťským memorandem o bezpečnostních zárukách z roku 1994 a s dalšími konvencemi. Parlament tyto kroky považuje za "ohrožení bezpečnosti EU."

 


Krymské referendum nezákonné


Poslanci odsuzují referendum o připojení k Ruské federaci, které se má konat v neděli, stejně jako rozhodnutí samozvaných krymských orgánů, které 11. března 2014 vyhlásily nezávislost, jako "nelegitimní a nezákonné." Poukazují přitom na to, že podle ukrajinské ústavy může Autonomní republika Krym požádat referenda pouze o místních záležitostech, a nikoli o změně mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny.


Ruská obvinění nepodložená

 

Usnesení odmítá Ruskem proklamovaný cíl ochránit rusky hovořící obyvatelstvo na Krymu jako "naprosto věcně nepodložený," vzhledem k tomu, že se tito lidé nesetkali - a nepotýkají se - "s jakoukoli diskriminací." Poslanci rovněž důrazně odmítají "pomlouvačnou kampaň ruských propagandistů, která označuje protestující proti Janukovyčově politice za fašisty."


Ochrana menšin


Poslanci nicméně vyzývají ukrajinskou vládu, aby zajistila plnou ochranu a respektování práv příslušníků národnostních menšin, včetně práv rusky hovořících Ukrajinců, a znovu opakují svou výzvu k vytvoření nového široce koncipovaného jazykového režimu, který by podporoval veškeré menšinové jazyky. V tomto směru také vítají rozhodnutí úřadujícího ukrajinského prezidenta nepodepsat zákon, který by býval oslabil právo používání menšinových jazyků na Ukrajině.


Kroky EU


Parlament zdůrazňuje, že je nutno, aby EU a její členské státy vystupovaly vůči Rusku jednotně a aby podpořily právo jednotné Ukrajiny svobodně rozhodovat o své budoucnosti.


Poslanci vítají rozhodnutí Evropské rady z 6. března o přerušení dvoustranných rozhovorů o vízových otázkách a nové dohodě o partnerství s Ruskem. V případě, že se situace dále vyostří anexí Krymu, by EU měla rychle přijmout příslušná opatření včetně embarga na obchod se zbraněmi a technologiemi "dvojího použití", omezení vydávání víz, zmrazení majetku a opatření proti ruským společnostem, zejména v odvětví energetiky, s cílem přimět je k plnému dodržování práva EU.


Poslanci vítají rozhodnutí EU poskytnout Ukrajině pomoc ve výši 11 miliard EUR, podepsat politické kapitoly dohody o přidružení a jednostranně snížit celní sazby pro ukrajinské vývozy do EU. Zároveň také vyzývají k urychlení jednání s Ukrajinou o uvolnění vízové povinnosti a mezitím k zavedení "dočasných, velmi jednoduchých, a finančně nenáročných postupů udělování víz na úrovni EU a členských států" ukrajinským občanům.


Evropský parlament rovněž zdůrazňuje, že v parlamentní spolupráci navázané mezi EP a ruskou Státní dumou a Radou federace "nelze pokračovat, jako by se nic nedělo."

 

 

Postup: Nelegislativní usnesení


 

Odkaz : 20140312IPR38707
 
 
Contact
 
 
 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 19.3.2014. Poslední aktualizace: 19.3.2014 10:34