Poslanci prosazují jednotnou nabíječku pro mobilní telefony


Vytištěno 30.11.2020 23:53 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000471

 

Zavedení jednotné nabíječky pro všechny mobilní telefony prodávané v EU je součástí ve čtvrtek schválené novelizace pravidel o rádiových zařízeních. Cílem nových pravidel, na kterých se již poslanci neformálně dohodli s členskými státy, je omezit odpad, snížit náklady a zjednodušit život koncovým spotřebitelům.

 

"Modernizovaná směrnice je účinným nástrojem k zabránění vzájemného rušení se rádiových zařízení. Obzvláště mě těší, že jsme se dohodli na zavedení jednotné nabíječky, což pomůže jak spotřebitelům, tak životnímu prostředí. Skoncujeme tak s každoročním elektronickým odpadem v objemu 51.000 tun," uvedla zpravodajka Barbara Weiler (S&D, DE).

 

Nová směrnice zavádí harmonizovaná pravidla pro dodávání rádiových zařízení, včetně mobilních telefonů, dálkových ovládání aut či modemů, na trh Evropské unie. Cílem nové legislativy je udržet krok s rostoucím počtem a různorodostí rádiových zařízení a zároveň zabezpečit, že se navzájem nebudou rušit a budou podléhat základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnosti.

 

 

 

Jednotná nabíječka

Poslanci vyzvali k obnovení úsilí o vyvinutí jednotné nabíječky pro některé kategorie rádiových zařízení, zejména však pro mobilní telefony. Ta by měla zjednodušit jejich používání a snížila by množství zbytečného odpadu a nákladů.

 

Parlament upravil navrhované znění směrnice tak, aby kompatibilita s jednotnými nabíječkami patřila mezi základní požadavky na konstrukci rádiových zařízení. Rozhodnutí o tom, které kategorie rádiových zařízení budou muset tento požadavek splňovat, bude v rukou Evropské komise.

 

Sledování nebezpečných rádiových zařízení

Poslanci rovněž podpořili ustanovení, která zodpovědným orgánům poskytnou nástroje na účinnější odhalování rádiových zařízení, která nesplňují nové bezpečnostní požadavky.

 

Na základě informací poskytnutých členskými státy a po důkladném vyhodnocení rizika Evropská komise stanoví, které kategorie zařízení budou muset být před uvedením na trh registrované. Podobná databáze již existuje v USA.

 

Další postup

Navrhovanou směrnici poslanci schválili poměrem hlasů 550 (pro): 12 (proti): 8 (zdrželo se hlasování). Nyní ji musí formálně schválit i Rada. Členské státy budou mít následně dva roky na její provedení do vnitrostátních předpisů a výrobci další rok na to, aby se novým podmínkám přizpůsobili.

 

 

Postup: spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení

 

 

 

Odkaz : 20140307IPR38122

  

Contact
 
 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 19.3.2014. Poslední aktualizace: 19.3.2014 11:10