Poslanci chtějí ochránit neutralitu internetu


Vytištěno 1.12.2020 00:01 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=3&rok=2014&nav03=10000490

ilustrační foto

 

Čekání před obrazovkou, než se vám načte obsah z internetu, může škodit nejen vašim nervům, ale i vašemu podnikání. Zpomalení může jít na vrub přetížené síti v "dopravní" špičce, ale může se také stát, že se telekomunikační společnost prostě rozhodla omezit přístup k určitým službám a aplikacím. Například k těm, které poskytuje její konkurent. Parlamentní výbor pro průmysl se 18. března vyslovil pro zákaz takových praktik, které porušují zásadu neutrality sítě.

 

Se všemi daty, která procházejí internetem, by se mělo zacházet stejně, bez ohledu na jejich zdroj nebo druh: tak zní zásada, kterou chce Výbor pro průmysl zakotvit do právních předpisů EU, jako součást nových pravidel pro telekomunikace.

 

"S provozem dat by se mělo zacházet stejně, bez diskriminace, omezení, nebo vměšování," řekla zpravodajka, španělská poslankyně ze skupiny lidovců Pilar del Castillo po hlasování.

 

"Jsem velmi rád, že výbor hlasoval ve prospěch zákazu blokování, diskriminace a přiškrcování internetového obsahu," dodal stínový zpravodaj, dánský liberál Jens Rohde.

 

Podniky zároveň budou mít stále možnost nabízet svým zákazníkům tzv. specializované služby (spojení) zvýšené kvality pro některé aplikace náročné na data, jako je televize ve vysokém rozlišení prostřednictvím internetu, videokonference nebo interaktivní telemedicína.

 

Výbor chce ovšem zabránit tomu, aby tato opatření poškodila otevřený internet a veřejné služby a proto přidal několik pojistek: specializované služby jsou povoleny, pouze pokud nezpomalí internet jiných uživatelů nebo ho nebudou jinak ovlivňovat. Poskytovatelé internetu také nemohou uživatele internetu nebo tvůrce obsahu tlačit, aby si tyto služby kupovali.

 

Někteří poslanci ale tvrdí, že navrhované pojistky nejsou dostatečně silné na to, aby diskriminaci zabránily.

"Nejsme proti specializovaným službám - ipTV a telemedicína jsou dobrými příklady - ale jejich rozvoj by neměl mít vliv na rychlost nebo kvalitu připojení pro průměrného spotřebitele," uvedla mluvčí skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Průmyslovém výboru, španělská poslankyně Teresa Riera.

 

"Je potřeba přesnější definice 'specializovaných služeb', aby nedocházelo k jejich záměně se 'službami přístupu k internetu'," dodala stínová zpravodajka Catherine Trautmann, francouzská poslankyně ze stejné skupiny.

 

Švédská poslankyně Amelia Andersdotter, která je mluvčí skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance ve Výboru pro průmysl v oblasti elektronických komunikací, řekla: "středopravá většina bohužel podpořila návrhy Komise, které by vpodstatě daly velkým poskytovatelům zelenou pro diskriminaci uživatelů, jak uznají za vhodné."

 

Plenární hlasování je plánováno na 3. dubna.


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 25.3.2014. Poslední aktualizace: 25.3.2014 13:06