Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

NKÚ kontrolovalo ROP Jihovýchod a jeho projekty – bez výhrad

Regionální operační program Jihovýchod

 

(25. 3. 2014) Nejvyšší kontrolní úřad ukončil v březnu 2014 kontrolu celého systému přidělování dotací pro cestovní ruch v ROP Jihovýchod. Kontrole bylo podrobeno hodnocení, poskytování, čerpání a využití peněžních prostředků určených na rozvoj cestovního ruchu, kontrolovaným obdobím byly roky 2007–2013. Kontrolou systému hodnocení projektů ROP Jihovýchod prošlo sedm projektů, které nebyly podpořeny dotací, a deset projektů, které dotaci získaly. Dalších šest projektů prošlo kompletní kontrolou čerpání dotace, její účelnosti a využití v době udržitelnosti. Výsledek kontroly je výborný. Jak na straně systému ROP Jihovýchod, tak u kontrolovaných projektů nebyla shledána žádná závažná pochybení.

 

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil 20. 9. 2013 rozsáhlou kontrolu peněžních prostředků určených na rozvoj cestovního ruchu v regionu Jihovýchod. Kontrolou prošla veškerá dokumentace vztahující se k tématu, např. vnitřní předpisy a metodické pokyny týkající se administrace projektů v cestovním ruchu, přehled vyhlášených a plán aktuálních výzev, Programový a Prováděcí dokument ROP Jihovýchod, Příručky pro žadatele a příjemce, přehledy auditů a kontrol k tomuto tématu již realizovaných, nastavení hodnotících kritérií, rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy, soulad zaměření výzev s národními i krajskými strategiemi rozvoje cestovního ruchu a další. Bylo také podrobně kontrolováno hodnocení u 17 projektových žádostí podaných u ROP Jihovýchod. Významným kritériem byla také účelnost vynaložených dotačních prostředků. Výsledek kontroly je opravdu výborný, NKÚ nezjistil v ROP Jihovýchod žádné pochybení u přidělování dotací v oblasti cestovního ruchu.  

 

Dalším významným úspěchem je výsledek rozsáhlé kontroly NKÚ u těchto šesti projektů:

  • Sportovní Hotel Garni*** - Brno-Židenice
  • Zámek Herálec
  • Kostnice u sv. Jakuba Brno
  • Zpřístupnění brněnského podzemí
  • Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí Třebíč - Vnímání všemi smysly
  • Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku

Všechny projekty prošly kontrolou s výborným výsledkem, pouze u dvou byla zjištěna drobná pochybení formálního charakteru, která však nemají žádný dopad na daný projekt.

 

„Jsme moc rádi, že je dotační systém v oblasti cestovního ruchu v pořádku, že jsou to účelně vynaložené peníze. Těší nás také výborný výsledek kontroly přímo u příjemců dotací. Navíc nám tato dobrá zpráva potvrzuje, že ROP Jihovýchod je nastaven kvalitně a správně a po právu patří mezi nejlépe čerpající operační programy v ČR,“ říká Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

 

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 31.3.2014. Poslední aktualizace: 31.3.2014 15:29
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno