Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Požadavky obcí na dotace překračují možnosti ROP Jihovýchod

Regionální rada Jihovýchod uzavřela 31. března 2008 další kolo výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod.

 

V rámci prioritní osy 3 - Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel se jednalo o dvě oblasti podpory:
3.2 Rozvoj regionálních středisek (pro obce střední velikosti s 5 000 - 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice);
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (pro malé obce nad 500 obyvatel).

 

Výzva byla vypsána 17. prosince 2007. Průběh konzultací již nasvědčoval o velkém zájmu obcí, avšak celkový objem požadovaných finančních prostředků na investiční projekty obcí je ohromující - trojnásobně až čtyřnásobně překračuje alokace vyčleněné na tuto výzvu a finanční možnosti celého programového období 2007-2013 překračuje o 17 procent.

 

Cílem oblasti podpory Rozvoj regionální středisek je posilovat jejich úlohu jako dalších významných rozvojových center regionu Jihovýchod. Registrováno bylo 65 projektů o celkovém finančním objemu přes 1,6 miliardy korun. Alokace 570 milionů korun vyčleněná pro střední obce na tuto výzvu byla překročena téměř trojnásobně.

 

Ještě větší konkurence nastala v oblasti podpory Rozvoj a stabilizace venkovských sídel: 127 projektů žádá o více než 1,2 miliardy korun, čímž je alokace 270 milionů vyčleněná na výzvu překročena čtyřnásobně. Cílem této oblasti podpory je udržitelný rozvoj a stabilizace venkovských sídel a zvýšení jejich atraktivity pro život.

 

Zdroj: Regionální rada regionu Jihovýchod

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 11.4.2008. Poslední aktualizace: 11.4.2008 11:58
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno