Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Výzva k předkládání projektů do IPRM

 

Statutární město Brno - Magistrát města Brna vyhlašuje výzvu k předkládání projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna.

 

IPRM představuje soubor konkrétních, vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které jsou realizovány na správním území města a jejichž cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj města. Tento startegický dokument je nutný pro možnost čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod z oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

 

Oblasti podpory:

1.3    Podpora produktů a služeb cestovního ruchu

2.1    Rozvoj volnočasových aktivit lokálního významu přístupných široké veřejnosti

2.2    Rozvoj volnočasových aktivit celoměstského významu

2.3    Rozvoj sociálních a zdravotnických  služeb celoměstského významu

 

Termíny:

Vyhlášení výzvy:                 14. 4. 2008

Zahájení registrace:          15. 4. 2008

Ukončení registrace:         30. 4. 2008

Zahájení příjmu žádostí:       5. 5. 2008

Ukončení příjmu žádostí:   12. 5. 2008, 12:00 hodin

 

Příjemci:

- statutární město Brno a organizace jím zřízené či zakládané

- nestátní neziskové organizace

- v oblasti podpory 1.3 také podnikatelské subjekty

 

Informace o Integrovaných plánech rozvoje města Brna a kompletní text výzvy naleznete na:

www.iprm.brno.cz

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 17.4.2008. Poslední aktualizace: 17.4.2008 12:56
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno