Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Kvalita života v Evropě

Průzkum kvality života (2EQLS), který provedla evropská nadace Eurofound, se snaží zmapovat aktuální situaci v Evropské unii v oblasti kvality života.

 

Poskytuje informace nejen o životní úrovni obyvatel, ale rovněž zahrnuje další kritéria definující kvalitu života a podává tak obraz skutečné sociální situace v Evropě. Zdraví, spokojenost se životem, rodina, příjem domácností, důvěra v instituce - to jsou jen některé z mála oblastí, které jsou nyní v popředí politik EU, zvláště poté, co se Unie rozšířila o dvanáct velmi rozlišných zemí. Průzkum si klade za cíl přispět k nalezení odpovědí na současnou situaci plnou nových sociálních, ekonomických a politických výzev.

 

Z průzkumu vyplývá, že většina obyvatel EU se cítí ve svém životě šťastní a spokojení, Českou republiku nevyjímaje. Mezi základními pilíři kvality života v Evropě patří zdraví, rodina a kvalita společnosti.

 

Stručný přehled výsledků průzkumu:

  •  Evropané jsou většinou ve svém životě spokojení a šťastní: na stupnici od jedné do desíti je průměr států EU-27 na stupni 7 u spokojenosti se životem (ČR - 6,6) a 7,5 u pocitu štěstí (ČR - 7,5).
  • Kvalita života lidí je posuzována pomocí příjmu domácností. Rozdíly mezi příjmy domácností v rámci Evropy jsou značné: Bulharsko a Rumunsko vykazují téměř tak nízký příjem domácností, jako kandidátská země EU Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). Naopak průměrný příjem domácností například v Lucembursku je v poměru k průměru EU více než dvojnásobný. Česká republika se pohybuje kolem průměru EU.
  • Rodinný život je klíčový pro kvalitu života pro téměř sedm z deseti lidí v Evropě (68,7%). Rodina pro většinu lidí zůstává prvním místem, kam se obracejí s žádostí o pomoc v naléhavých případech. Péče o děti a o domácnost většinou leží v rukou žen než mužů: týdně stráví žena vařením a domácími pracemi 33 hodin a muži 18 hodin. V péči o děti jsou zapojeni lidé z EU-15 i  z nových členských zemí poměrně vyrovnaně kolem 30%.
  • Důležitým prvkem je zajištění rovnováhy mezi rodinným, osobním a pracovním životem. Téměř polovina (48%) zaměstnanců v EU-27 stále ještě  říká, že jsou nejméně několikrát za měsíc v důsledku práce tak unavení, že nemají sílu na práci v domácnosti.
  • Zdraví je pro Evropany důležité: až 81% obyvatel EU tvrdí, že zdraví je "velmi důležité" pro jejich kvalitu života. Svůj zdravotní stav hodnotí jako dobrý či velmi dobrý více než dva ze tří lidí (67%). Kvalitu systému zdravotní péče a přístupu k němu hodnotí Češi shodně se zeměmi dřívější EU-15.
  • Kvalita společnosti se rovněž odráží v důvěře lidí v ostatní lidi a instituce. Nejméně důvěry budí v lidech instituce v nových členských státech a v Itálii a Portugalsku. V České republice je důvěra v instituce nízká, na stupnici 1-10 se hodnota pohybuje pouze mezi 3-4. Naopak největší důvěru si tradičně drží severské země.

 

Celou zprávu naleznete:    zde

 

Souhrn v českém jazyce je k dispozici ke stažení:    zde

 

 

Nástroj pro mapování průzkumu, prezentující data z průzkumu ve snadno přístupném formátu, je k dispozici: zde

 

Evropská nadace   Eurofound

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 10.4.2009. Poslední aktualizace: 10.4.2009 17:00
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno