Informace pro občany


Vytištěno 17.5.2022 05:49 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=4&rok=2010

Evropská komise dnes udělala první krok k přezkoumání předpisů týkajících se pracovní doby

01.04.2010
Evropská komise dnes požádala zástupce pracovníků a zaměstnavatelů o stanovisko k možnostem revize...

Zobrazeno 4/2010
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 30.5.2007. Poslední aktualizace: 7.11.2015 13:10