Slavnostní otevření nové agentury pro rozsáhlé informační systémy


Vytištěno 1.12.2020 00:53 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=4&rok=2012&nav03=20140

 

 

Nová agentura, jejímž úkolem bude řízení rozsáhlých informačních systémů EU, bude ve čtvrtek 22. března otevřena v estonské metropoli Tallinnu. Inaugurace se zúčastní i komisařka odpovědná za vnitřní věci Cecilia Malmströmová. Hlavním cílem agentury bude zajišťovat, aby Vízový informační systém (VIS) a systém Eurodac byly funkční 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Agentura by se měla stát plně funkční v prosinci 2012.

 

Ještě před zahajovacím zasedáním správní rady komisařka osloví v projevu představitele členských států, Komise, Eurojustu, Europolu a také pozorovatele z přidružených zemí. Na programu zasedání budou klíčové rozpočtové, finanční a organizační záležitosti.

 

„Očekávání jsou vysoká a úkolů je mnoho," uvedla komisařka Malmströmová. „Agentura se musí, jak si všichni přejeme, rychle stát špičkovým střediskem disponujícím mechanismy, jež umožní mapovat nejslibnější technologické vývojové trendy, hledat způsoby jejich uplatnění ve vlastních operacích a zajišťovat jejich provádění v úzké spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami."

 

Od roku 2013 bude agentura také řídit druhou generaci Schengenského informačního systému (SIS II). Bude taktéž odpovědná za záležitosti související se zabezpečením těchto systémů a připadnou jí některé další úkoly týkající se komunikační infrastruktury a rozličných činností, jako monitorování a podávání zpráv, statistika a odborná příprava vnitrostátních orgánů.

 

Další klíčový cíl agentury, obzvláště významný s ohledem na nynější hospodářskou krizi, bude spočívat v aktivním hledání a realizaci hospodárných řešení napříč celou škálou jejích operací.

 

Po počáteční fázi si bude agentura stále více rozšiřovat své odborné znalosti a know-how tak, aby se jednou stala střediskem excelence pro vývoj a řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Bude tak zajišťovat, že se budou využívat nejlepší dostupné technologie a procesy.

Agentura může rovněž být vyzvána k tomu, aby v budoucnu vyvíjela a řídila další informační systémy v této oblasti politiky.


Souvislosti

Nařízení, kterým se agentura zřizuje (nařízení 1077/2011 ), bylo přijato v říjnu 2011.

Probíhají intenzivní přípravy, aby byly do 1. prosince 2012, kdy má být agentura plně funkční, k dispozici nezbytný personál, infrastruktury a procesy.

 

Agentura pro informační technologie nemá spojitost s návrhy na vytvoření centra pro počítačovou trestnou činnost, které má Komise předložit v brzké době.


Další informace:

MEMO/12/197

 

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

 

Kontaktní údaje :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 2.4.2012. Poslední aktualizace: 2.4.2012 13:41