Unie se již 20 let podílí na odstraňování následků konfliktů a přírodních katastrof po celém světě


Vytištěno 1.12.2020 01:07 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=4&rok=2012&nav03=20254

Humantarni pomoc_solidaritaEvropské unii se za posledních 20 let podařilo výrazně zlepšit koordinaci členských států při poskytování humanitární pomoci. Díky jejich společnému úsilí se pomoc k obětem konfliktů a přírodních katastrof dostává mnohem rychleji.

 

Od svého vzniku v roce 1992 pomohl úřad ECHO obětem mnoha humanitárních krizí, ať už se jednalo o uprchlíky z bývalé Jugoslávie, oběti zemětřesení v Peru, záplav v Bangladéši či hladomoru v Somálsku.

 

Byl založen v reakci na situaci v roce 1991, kdy došlo hned k několika dalekosáhlým humanitárním krizím po sobě. Tehdy se ukázalo, že Unie není v této oblasti dostatečně flexibilní. Úřad dostal proto za úkol úsilí členských států koordinovat, aby v takovýchto situacích mohly postupovat společně a tudíž i efektivněji.

 

Od jeho vzniku se tak zásahy Unie v krizových situacích dále optimalizují. Pomoc se k obětem dostává rychleji, díky čemuž se daří zachraňovat více lidských životů. Tak například od roku 2001 je Unie schopna v případě krizové situace zmobilizovat do 48 hodin až 3 miliony eur.

 

Od roku 2010 má úřad rovněž na starost civilní ochranu obětí katastrof, k nimž došlo v Evropě. Vloni byl zahájen zkušební provoz Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci , do něhož se mohou zapojit občané, kteří chtějí osobně pomoci při odstraňování následků přírodní či jiné katastrofy.

 

Díky těmto činnostem se objem humanitární pomoci EU více než ztrojnásobil - minulý rok činil rozpočet na tuto oblast 1 miliardu eur. Tento nárůst rovněž odráží častější výskyt přírodních katastrof a konfliktů ve světě. Zároveň je však důkazem pevného odhodlání Unie postarat se o ty, kteří pomoc potřebují. Podle nedávného průzkumu podporuje tento závazek 80 % občanů EU.

 Největší poskytovatel humanitární pomoci na světě

Finanční prostředky EU na humanitární pomoc distribuuje úřad ECHO prostřednictvím přibližně 200 humanitárních organizací, včetně nevládních organizací a agentur OSN.

 

Využívají se na bezprostřední pomoc ve formě potravin, pitné vody či lékařského ošetření. Zároveň se vynakládají na pomoc dlouhodobého charakteru pro oběti v uprchlických táborech (výstavba škol, sanitárních zařízení apod.).

 

V roce 2011 poskytla Unie mimo jiné pomoc 160 000 hladovějícím dětem z oblasti Sahelu v Africe, obětem přírodních katastrof či konfliktů na Haiti, v Japonsku, v Libyi, Jemenu či Somálsku.

 

Evropská unie je největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě. Spolu s členskými státy zajišťuje více než polovinu veškeré oficiální světové humanitární pomoci.

 

Více informací o humanitární pomoci, civilní ochraně a úřadu ECHO najdete na stránkách Evropské Komise.

 

 


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 24.4.2012. Poslední aktualizace: 24.4.2012 14:03