Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Větší informovanost o občanských právech: 500 středisek Europe Direct ve službách 500 milionů Evropanů

Europe Direct - logo

 

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová a místopředseda Evropského parlamentu Othmar Karas dnes slavnostně spustili novou generaci informačních středisek Europe Direct. Tato nová síť je dalším z prostředků, pomocí nichž mohou Evropané získat praktické informace a poradenství ohledně uplatňování občanských práv v Evropské unii. Nyní je v Evropě 500 středisek, která slouží 500 milionům obyvatel Evropské unie. V České republice působí 13 středisek. Ještě letos se do sítě zapojí i Chorvatko. Toto oznámení bylo učiněno při příležitosti výročního setkání zástupců středisek sítě Europe Direct.

 

Informační střediska Europe Direct jsou naší vizitkou; jsou očima, ušima a hlasem našich politik a občanských práv v praxi," prohlásila místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Čísla jsou ohromující: jenom v minulém roce obdržela střediska více než milion dotazů. Dnes tedy tuto síť rozšiřujeme, aby tato zařízení mohla nadále hrát svoji důležitou roli, pokud jde o informování občanů o EU a podporu evropské diskuse na lokálních úrovních."

Nová střediska vybrala Evropská komise na základě otevřené soutěže, a to na dobu pěti let. Úspěšní uchazeči, spolufinancovaní Evropskou komisí, mohou používat značku „Informační středisko Europe Direct". Většinu středisek provozují regionální nebo místní orgány, sdružení nebo obchodní komory.

 

Fungování první generace středisek bylo zahájeno v roce 2005. Od té doby se počet lidí využívajících tyto služby neustále zvyšuje. Jenom za poslední čtyři roky fungování druhé generace obdržela tato střediska od občanů přibližně3,3 milionu dotazů, uspořádala více než 41 000 akcí a odpověděla na více než milion e-mailů.

 

Síť Europe Direct má klíčovou roli v komunikaci s občany: představuje přímé spojení s občany v jejich vlastní zemi a vyjadřuje se ke konkrétním problémům občanů způsobem, který jim je srozumitelný. Dnešní oznámení je v souladu s tématy letošního Evropského roku občanů, který je věnován evropským občanům a jejich právům. V průběhu celého roku 2013 budou místopředsedkyně Redingová a další komisaři Evropské komise ve spolupráci s vnitrostátními a místními politiky diskutovat s občany z celé EU o budoucnosti Evropy, budou jim naslouchat a odpovídat na jejich dotazy.

 

Souvislosti

Činnost informační sítě Europe Direct byla poprvé zahájena v roce 2005. Zřízení středisek v členských státech je jedním ze způsobů přímého kontaktu s širokou veřejností na místní úrovni. Služby středisek jsou pro veřejnost zdarma.

Provoz středisek je spolufinancován Evropskou komisí, která poskytuje příspěvek v maximální výši 25 000 eur ročně na informační činnosti v souvislosti s EU. Celkový rozpočet EU pro všechna střediska zůstává nezměněn (nejvýše 11,4 milionu eur ročně).

V rámci „Europe Direct" jsou občanům poskytovány čtyři různé služby. Všechny slouží občanům a jsou zdarma.

  • Kontaktní středisko Europe Direct (EDCC) lze kontaktovat telefonicky nebo e-mailem s nejrůznějšími otázkami, které se týkají EU;
  • Informační střediska Europe Direct jsou lokální kontaktní místa. Poskytují informace a odpovídají na jakékoliv otázky týkající se evropských záležitostí. Odpovědi jsou adresné a zohledňují situaci v dané zemi nebo regionu. Odborně vyškolení zaměstnanci středisek pořádají akce ve školách, debaty s místními a regionálními politiky a propagují Evropu na veletrzích. Díky více než jednomu milionu dotazů, na které střediska každoročně odpoví, mohou evropští politici také získat lepší představu o tom, co si Evropané přejí a co je trápí.
  • Evropská dokumentační střediska podporují vzdělávání a výzkum v oblasti evropské integrace. Nabízejí širokou škálu dokumentů o evropských záležitostech a vybízejí akademickou obec, aby se účastnila diskuse o Evropě.
  • Přednášející ze skupiny „Team Europe" jsou odborníci zabývající se různými tématy v souvislosti s EU, kteří o evropské tematice přednášejí na konferencích, na univerzitách a ve školách.

 

Další informace

 

Přímý odkaz na Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm

http://www.europe-direct.cz/

Mapa se všemi informačními středisky Europe Direct:

http://europa.eu/europedirect/meet_us/interactive_map/index_cs.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Internetové stránky místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

 

 

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


PŘÍLOHA

1. Nová generace informačních středisek Europe Direct

Počet středisek Europe Direct v jednotlivých členských státech (2013-2017) 

Členský stát 

Počet středisek 

Belgie 

12

Bulharsko 

15

Česká republika 

13

Dánsko 

5

Německo 

55

Estonsko 

9

Irsko 

8

Řecko 

19

Španělsko

47

Franci

50

Itálie

48

Kypr

3

Lotyšsko

9

Litva

10

Lucembursko

2

Maďarsko

20

Malta

3

Nizozemsko

14

Rakousko

11

Polsko

31

Portugalsko

19

Rumunsko

31

Slovinsko

7

Slovensko

12

Finsko

8

Švédsko

20

Spojené království

18

Celkem

499

 

 

2. Činnosti informačních středisek Europe Direct v roce 2012

 

Činnosti informačních sttředisek Europe Direct v jednotlivých členských státech (Orientační statistika za rok 2012)

Člesnký stát

Počet informačních center Europe Direct vybraných pro období 2009-2012

Počet osobních kontaktů (návštěvy, žádosti e-mailem, telefonní hovory atd.)

Počet vypracovaných publikací (zprávy, letáky, zpravodaje, audiovizuální materiály atd.)

Počet pořádaných akcí

Rakousko

11

12647

215

38

Belgie

10

8324

194

151

Bulharsko

14

48906

315

335

Kypr

2

2832

25

1

Česká republika

11

5504

315

132

Dánsko

4

5531

75

9

Estonsko

8

9097

123

56

Finsko

23

35742

122

105

Francie

56

123256

750

505

Německo

59

163959

867

459

Řecko

18

12437

250

32

Maďarsko

18

23685

159

214

Irsko

7

11104

60

55

Itálie

49

179731

894

695

Lotyšsko

9

9099

224

125

Litva

10

17933

160

28

Lucembursko

2

5022

1

1

Malta

2

3003

31

16

Nizozemsko

13

25721

267

59

Polsko

27

58624

590

612

Portugalsko

16

8124

195

84

Rumunsko

31

36643

901

257

Slovensko

12

6610

66

68

Slovinsko

6

19847

106

121

Španělsko

47

102657

912

402

Švédsko

19

30731

258

175

Spojené království

16

70184

172

167

TOTAL

500

1036953

8247

4902

 

 

3. Více než milion osobních kontaktů v roce 2012 - rozdělení podle způsobu kontaktu

 

1036953 personal contacts (visits, email requests, telephone calls etc.)

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 2.4.2013. Poslední aktualizace: 2.4.2013 10:59
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno