Užívání drog není jen problémem mládeže


Vytištěno 17.5.2022 07:05 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=12968

Znepokojivý vývoj užívání návykových látek staršími lidmi

 

Příležitostné a zdánlivě neškodné užívání volně prodejných léků u seniorů vyvolává stále větší obavy. Volně prodejné léky proti bolesti a léky na spaní mohou mít závažné vedlejší účinky, které jsou často zpozorovány až příliš pozdě.

 

Nejnovější zpráva English evropského centra pro monitorování drogových závislostí odhaduje, že počet lidí s potížemi v důsledku užívání návykových látek se do roku 2020 oproti roku 2001 více než dvojnásobí. Užívání drog bývá obvykle spojováno s mladými lidmi, avšak ve stále větší míře k němu dochází i u starších lidí. V roce 2002 bylo mezi pacienty, kteří se léčí v souvislosti s užíváním opiátů, 8,6 % osob starších 40 let, avšak v roce 2005 jich již bylo 17,6 %.

 

Tento trend povede ke zvýšení zátěže zdravotnických zařízení v EU. „Programy určené především pro mladé lidi bude nutno upravit, aby vyhovovaly potřebám této starší věkové skupiny," vysvětluje ředitel evropského centra pro drogové závislosti English Wolfgang Götz. S ohledem na stárnutí obyvatelstva, v důsledku něhož bude v roce 2028 více než čtvrtina obyvatel starší 65 let, není předčasné připravovat odpovídající reakci na tuto změnu.

 

Zpráva poukazuje na řadu oblastí, které je možno zlepšit:

Starší uživatelé návykových látek jsou často v pravidelném kontaktu se zdravotníky, ti však často problémy vyvolané zneužíváním léčiv neodhalí nebo špatně diagnostikují. Lékaři nejsou k odhalování příznaků nadužívání léčiv vyškoleni, což podle zprávy může vést ke zvýšení nákladů na péči v případě zhoršení zdravotního stavu. Zpráva dále uvádí, že „celkové výdaje na starší věkovou skupinu lze snížit prostřednictvím včasných a účinných zásahů".

 

Další informace čtěte zde.

Zdroj: Evropská komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 6.5.2008. Poslední aktualizace: 6.5.2008 10:22