Podpora sociálního úspěchu – hlavní role pro EU


Vytištěno 17.5.2022 06:46 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=12970

Zaměstnanost v Evropě„Evropské unii náleží při podpoře sociálního úspěchu významná úloha" - to je poselství Vladimíra Špidly, komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, pro dvoudenní konferenci nazvanou „Reakce na novou sociální realitu", která právě probíhá v Bruselu. Tato událost, jíž se účastní řada činitelů na národní i evropské úrovni, představuje výchozí bod pro nové sdělení o agendě EU věnované tématu „Příležitosti, přístup a solidarita", které je naplánováno na červen 2008.

 

„Evropská unie se musí dále úspěšně zapojovat do rychle se globalizujícího světa. V zájmu úspěchu v sociální oblasti, konkurenceschopnosti a dynamičnosti našeho hospodářství musíme udržet a získávat kvalifikované a talentované lidi. Ba co víc: je třeba zajistit, aby byla Evropská unie atraktivním místem k životu i práci, s pružnou a sociálnímu začlenění otevřenou společností", uvedl komisař Špidla.

 

Jedno z východisek probíhající konference tvoří sociální agenda[1], přijatá v roce 2005, která je scénářem EU pro modernizaci evropského sociálního modelu: „Sociální Evropa ve světovém hospodářství: pracovní místa a příležitosti pro všechny". Tato sociální agenda je součástí integrovaného evropského přístupu k růstu a pracovním místům, známého jako Lisabonská strategie.

 

Celý článek čtěte zde.

Zdroj: Press Release


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 6.5.2008. Poslední aktualizace: 6.5.2008 10:30