Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská komise navrhuje snazší přístup veřejnosti k dokumentům evropských institucí

Evropská komiseKomise dnes schválila změny v pravidlech přístupu k dokumentům institucí EU. Tyto změny podtrhují úsilí Komise o transparentnost, aktualizují pravidla podle nejnovější judikatury a umožňují institucím efektivněji odpovídat na žádosti občanů.

 

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso řekl: „Když současná Komise začínala, zdůraznil jsem potřebu zvýšit transparentnost naší práce. Pravidla ohledně přístupu k dokumentům fungují dobře. Cílem dnešních změn je přihlédnout k vývoji judikatury Soudního dvora a zlepšit přístup k dokumentům z pohledu evropských občanů."

 

Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise pověřená vztahy s institucemi a komunikační strategií, dodala: „Naším cílem je zvýšit transparentnost, zlepšit přístupnost, prohloubit kontakty s občany a porozumění. Základním prvkem každého demokratického zřízení je právo občanů na informace. Přístup k dokumentům je významným nástrojem v rukou demokracie a my chceme tento nástroj zdokonalit."

 

Návrh Komise v novém, konsolidovaném znění klade větší důraz na aktivní šíření informací a upravuje stávající nařízení tak, aby bylo v souladu s ustanoveními o přístupu k informacím o životním prostředí podle Aarhuské úmluvy. Vyjasňuje také pojem „dokument", který například zahrnuje i obsah elektronických databází, pokud lze údaje vyextrahovat v podobě výtisku nebo elektronického souboru.

 

Navrhované znění také výslovněji upravuje ochranu dokumentů souvisejících s probíhajícími šetřeními. To zajišťuje větší právní jistotu, aniž by se omezilo množství dokumentů, které jsou občanům k dispozici.

 

Komise rovněž navrhuje zlepšit přístup ke jménům a funkcím osob v souvislosti s výkonem jejich profese, k dokumentům od členských států a k písemným podáním evropských institucí zasílaným soudním orgánům EU. Tyto změny vyplývají z nejnovější judikatury soudních orgánů EU.

 

Podle Smlouvy mají občané a rezidenti Evropské unie právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Pravidla, kterými se právo na přístup k informacím řídí, stanovilo nařízení (ES) č. 1049/2001, které platí od 3. prosince 2001.

 

Když se Komise v listopadu 2005 zaměřila v Evropské iniciativě pro transparentnost na zvýšení transparentnosti, rozhodla se také přehodnotit uvedené nařízení.

Prvním krokem Komise byla na jaře 2007 zelená kniha a konzultace otevřená široké veřejnosti.

 

Zlepšení, která dnes Komise navrhuje, vycházejí právě z této konzultace, ale i z doporučení Evropského parlamentu a judikatury soudních orgánů EU.

 

Zdroj: Press Release

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2008. Poslední aktualizace: 6.5.2008 10:40
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno