Euro slaví desáté narozeniny


Vytištěno 1.12.2020 01:03 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13058

 

Unie slaví desáté výročí společné měny a Slovensko získává souhlas se vstupem do eurozóny v roce 2009.

 

Před deseti lety se vedoucí představitelé EU rozhodli k historickému kroku - zavedení eura. Tato měna se začala používat v lednu 1999, kdy vznikla hospodářská a měnová unie (EMU).

 

Nyní tuto měnu používá a z výhod integrovaného trhu v EU těží přibližně 320 milionů Evropanů v 15 zemích, což je více než počet obyvatel USA.

 

Euro nám pomohlo k ozdravení veřejných financí a makroekonomických politik, které vedlo ke vzniku nových pracovních příležitostí.

 

Průměrný schodek státních rozpočtů v EU poklesl v roce 2007 na 0,6 % HDP, což je dosud nejnižší hodnota (pro srovnání v osmdesátých a devadesátých letech to bylo 4 %). V návaznosti na tento trend dnes Komise navrhla Radě ukončit postupy při nadměrném schodku, které se týkaly České republiky, Itálie, Portugalska a Slovenska.

 

Dnes zveřejněná zpráva EU English pojednává o tom, čeho bylo za deset let od zavedení eura dosaženo, a ptá se zainteresovaných subjektů, jaké další přínosy může mít jednotná měna v budoucnosti.

 

Hospodářská a měnová unie je významným milníkem v procesu evropské integrace. V budoucích letech ji bude nutno přizpůsobovat s ohledem na otázky globalizace, nedostatek přírodních zdrojů, změnu klimatu a stárnutí obyvatelstva.

 

Další dnešní zpráva English pojednává o tom, že Slovensko splnilo požadavky pro přijetí eura, kterými jsou stabilní ceny a směnné kurzy, nízké úrokové sazby, nízký schodek státního rozpočtu a státní dluh a zavedení odpovídajících vnitrostátních předpisů. Komise doporučí vládám zemí EU, aby schválili členství Slovenska v eurozóně od 1. ledna 2009.

 

Ostatní posuzované země EU (většinou ve střední a východní Evropě, ale i Švédsko) podmínky členství nesplňují.

 

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Evropská komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.5.2008. Poslední aktualizace: 12.5.2008 10:00