Telekomunikace: Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o fungování a účincích nařízení EU o roamingu


Vytištěno 17.5.2022 07:34 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13065

Ilustrační fotoEvropská komise dnes požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné strany o zpětnou vazbu týkající se nařízení EU o roamingu, které vstoupilo v platnost dne 30. června 2007, aby mohla provést přezkum jeho fungování a účinnosti. Podle ustanovení tohoto nařízení musí Komise v roce 2008 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování nových pravidel roamingu a jejich účincích. Cílem veřejné konzultace je shromáždit do 2. července 2008 odpovědi od mobilních operátorů, podniků, sdružení spotřebitelů a jakýchkoli dalších zúčastněných stran.

 

Komise se pomocí veřejné konzultace snaží od všech zúčastněných stran získat zpětnou vazbu o fungování a dopadu stávajícího nařízení, jakož i o dalších specifických otázkách, mezi něž patří:

Celý článke čtěte zde.

Zdroj: Press Release


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 12.5.2008. Poslední aktualizace: 12.5.2008 10:54