Bílá kniha o sportu - poslanci chtějí fair play


Vytištěno 17.5.2022 06:54 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13106

Sport hraje ve společnosti důležitou úlohu. Podporuje zdravou životosprávu, integraci do společnosti a posiluje kulturní vazby. Komerční rozměř sportu má však i své problematické stránky, jako například ekonomický nátlak na sportovce, dopování, rasismus, násilí, korupci, podplácení rozhodčích, praní špinavých peněž a podvody prostřednictvím sázkových kanceláří. Parlament nyní požádal Evropskou komisi, aby předložila pravidla, která by v EU zamezila nejhorším jevům ve sportovním životě.

 

Zpráva o sportu, kterou vypracoval řecký konzervativní poslanec Manolis Mavromatis, zdůrazňuje úlohu tělesné výchovy ve společnosti a uvádí, že přes 60% lidí v Evropské unie provozuje pravidelně nějakou sportovní činnost. V Evropské unii k tomuto účelu existuje přes 700 000 sportovních klubů. Sport zaměstnává v Evropě okolo patnáct milionů lidí a představuje 3,4 % hrubého domácího produktu (HDP). Poslanci prostřednictvím zprávy komentují Bílou knihu o sportu, kterou předložila Evropská komise již v červenci 2007.

 

Vzhledem k tomu, že sport byl poprvé zmíněn i v nové Lisabonské smlouvě jako oblast, které se má Evropská unie věnovat, požadují poslanci vytvoření vlastních rozpočtových prostředků v rámci EU pro podporu sportovních aktivit.

 

Celý článek čtěte zde.

Zdroj: Evropský parlament


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 15.5.2008. Poslední aktualizace: 15.5.2008 12:09