Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Ceny potravin: je třeba investovat do zemědělství rozvojových zemí

Evropská unie a potravinyPodle usnesení o rostoucích cenách potravin by měla být dána priorita investicím do zemědělství, akvakultury, rozvoje venkova a agroobchodu v rozvojových zemích. Poslanci také žádají, aby byla zavedena spravedlivější pravidla pro mezinárodní obchod a provedeno hodnocení dopadu spekulací na ceny potravin. Pokud jde o biopaliva, EP se domnívá, že jejich výroba by měla být vázána přísnými kritérii udržitelnosti, a žádá členské státy, aby podporovaly využívání a výrobu bioenergie druhé generace.


Parlament v usnesení, které přijal poměrem hlasů 485:52:7, zdůrazňuje, že právo na potraviny je právem základním a že je třeba zlepšit nepřetržitý přístup všech lidí k dostatečnému množství potravin pro aktivní a zdravý život. Dvě miliardy lidí však nadále žijí v krajní chudobě a 850 milionů lidí má každodenně hlad.
 
Rada by proto měla prohloubit svůj závazek přijatý v rámci rozvojových cílů tisíciletí a přijetím agendy EU pro rozvojové cíle tisíciletí na červnovém zasedání Evropské rady znovu potvrdit své finanční závazky. Poslanci také vyzývají Komisi, aby analyzovala dopad spekulací na ceny potravin a na základě této analýzy navrhla příslušná opatření.
 
Udržitelná produkce potravin
 
EP upozorňuje na to, že u mnohých potravinářských výrobků tvoří cena surovin relativně malou část konečné ceny. Vyzývá proto Komisi a členské státy, aby provedly analýzu rozporu mezi cenami od výrobců a cenami, které si účtují významné maloobchody. Poslanci také žádají, aby bylo provedeno posouzení dopadu role maloobchodů v potravinovém řetězci.
 
Parlament rovněž poukazuje na to, že stávající zásoby obilí v EU by vystačily pouze na 30 dnů a vyjadřuje vážné pochybnosti nad tím, zda jsou evropské zásoby potravin na patřičné úrovni. Komise by proto měla navrhnout strategii pro vytvoření zásob potravin s cílem zamezit možným budoucím krizím.
 
Poslanci současně zdůrazňují, že potravinám je třeba dávat přednost před palivem a výroba biopaliv by měla být podle jejich názoru vázána přísnými kritérii udržitelnosti. Parlament sice souhlasí, že subvencování EU plodin určených k výrobě biopaliv již není opodstatněné, ale velmi důrazně upozorňuje na to, že v současnosti jsou pro tento druh výroby využívána pouze 2-3 % zemědělské půdy v EU.  Zprávy ve sdělovacích prostředcích, které viní ze současné potravinové krize biopaliva, jsou podle EP zveličené, alespoň pokud jde o EU.
 
Poslanci přesto vyzývají Komisi a členské státy, aby věnovaly více úsilí na podporu využívání a výrobu bioenergie druhé generace, při níž se zpracovává hnůj a odpady ze zemědělské výroby, nikoliv prvotní zemědělské produkty.
 
Současná krize vyžaduje okamžitou a důkladnou diskusi mezi orgány EU a členskými státy o úloze, kterou může plnit moderní biotechnologie při zajištění pokračující výroby potravin za rozumné ceny, domnívají se poslanci.

 

Celý článek čtěte zde.

Zdroj: Evropský parlament

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 23.5.2008. Poslední aktualizace: 23.5.2008 09:33
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno