Připravovaná modernizace zemědělské politiky EU


Vytištěno 17.5.2022 05:58 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13198

 

Úprava zemědělské politiky EU umožní zvýšit zemědělskou výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku po potravinách.

 

S cílem zmírnit účinky růstu světových cen potravin předložila Evropská komise tento týden návrhy na modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP).

„Toto opatření našim zemědělcům umožní vyjít vstříc rostoucí poptávce a rychle reagovat na vývoj trhu," uvedla evropská komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová.

 

Navrhovaná změna SZP DeutschEnglishfrançaiszahrnuje:

Vedle těchto návrhů zveřejnila Evropská komise sdělení, které nastiňuje některé možnosti řešenísvětové potravinové krize. Kromě revize SZP tento politický dokument vybízí k iniciativám zaměřeným na zajištění dodávek potravin a posílení koordinace mezinárodní spolupráce s chudšími zeměmi.

 

Více informací naleznete zde.

Zdroj: Evropská komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 23.5.2008. Poslední aktualizace: 23.5.2008 09:38