Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Zasedání Evropského jaderného fóra v Praze informuje o prvních výsledcích diskusí

Druhé zasedání Evropského jaderného fóra se koná v Praze ve dnech 22. a 23. května za účasti předsedy Komise José Manuela Barrosa, jenž je na návštěvě České republiky, a komisaře Piebalgse. Oba představitelé zdůrazňují vůli Komise vést otevřenou a transparentní diskusi o jaderné energii.

 

Komisař Piebalgs prohlásil: „Vysoký zájem o Evropské jaderné fórum potvrzuje, že rozhodnutí o vytvoření Evropského jaderného fóra bylo obzvláště dobře načasované a vhodné. Netrpělivě čekám příspěvek tohoto fóra k diskusi. Komise plně respektuje výsadní právo každého členského státu ve věci používání jaderné energie, je ale připravena nadále podporovat nejvyšší normy v oblasti zabezpečení a bezpečnosti".

 

„Evropské jaderné fórum, které se zabývá výhodami a riziky spojenými s jadernou energií, představuje jedinečnou šanci, jak vyřešit problémy spojené s jadernou bezpečností a nakládání s odpady, což jsou dva klíčové prvky na cestě k přijetí jaderné energie veřejností."

 

Druhému plenárnímu zasedání Evropského jaderného fóra, jež se koná na pozvání Vlády České republiky, věnují vlády členských zemí EU, řada poslanců Evropského parlamentu zastupující různé politické skupiny, Evropský hospodářský a sociální výbor, jakož i hlavní zástupci jaderného průmyslu, elektrárenské podniky, velcí odběratelé elektrické energie, finanční sektor a občanská společnost zvýšenou pozornost.

 

Návrh Evropské komise o zřízení Evropského jaderného fóra byl schválen Evropskou radou v březnu 2007. Fórum slouží jako platforma pro širokou diskusi o výhodách a rizikách jaderné energie mezi všemi zúčastněnými stranami. Zasedá dvakrát ročně, střídavě v Praze a v Bratislavě.

 

Během inauguračního zasedání v listopadu 2007 v Bratislavě byly vytvořeny tři pracovní skupiny, které se věnovaly vždy jedné oblasti (možnosti, rizika a transparentnost). Svoje zprávy předloží na zasedání v Praze.

 

Na základě těchto zpráv se diskuse soustředí na prioritní otázky, a sice:

  • konkurenceschopnost jaderné energie v rámci nízkouhlíkové skladby zdrojů energie;
  • zvlášnosti financování výstavby nových jaderných elektráren;
  • potřebu právního návodu k zodpovědnému využívání jaderné energie;
  • posílenou harmonizaci v oblasti jaderné bezpečnosti, lepšího nakládání s odpady, opatření určených na udržení dostatečného počtu kvalifikované pracovní síly; a
  • vyhodnocení a zkvalitnění strategií, jak posílit důvěru mezi veřejností a zúčastněnými stranami.

Fórum v Praze položí základy pro práci v následujících měsících s cílem ještě více prohloubit diskusi o roli jaderné energie v rámci nízkouhlíkové skladby zdrojů energie, a zejména o lepších způsobech řešení otevřených otázek v této oblasti.

 

Zdroj: EU Rapid - Press Release

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 23.5.2008. Poslední aktualizace: 23.5.2008 10:16
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno