Jak zajistit rychlý, udržitelný a sociálně spravedlivý růst?


Vytištěno 17.5.2022 05:33 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13229

Danuta Hübner 

Rozvojové země mají šanci na vysoký, udržitelný a sociálně spravedlivý růst, musí se však zapojit do světového hospodářství.

 

Podle zprávy Komise pro růst a rozvoj Englishespañolfrançais , kterou v Bruselu představili její dva členové, nositel Nobelovy ceny Michael Spence a komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová, závisí růst rozvojových zemí převážně na rozhodnutích jejich politických představitelů a hospodářských subjektů.

 

Vedle zapojení se do světového hospodářství a řádné veřejné správy uvádí zpráva Englishespañolfrançais zejména tyto faktory rychlého a udržitelného růstu:

Význam jednotlivých faktorů se pochopitelně liší v závislosti na konkrétní zemi.

Zpráva rovněž připomíná, že růst samotný je jen prostředek, a nikoli účel: bez růstu by byl boj proti chudobě předem prohraný.

 

Závěry zprávy jsou výsledkem dvouleté práce, která se soustředila na analýzu ekonomik, jež v době po druhé světové válce dosahovaly po dobu nejméně 25 let více než 7% růstu. Jedná se především o Botswanu, Brazílii, Čínu, Hongkong, Indonésii, Japonsko, Jižní Koreu, Malajsii, Maltu, Omán, Singapur, Thajsko a Tchaj-wan.

 

Zdroj: Evropská komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 27.5.2008. Poslední aktualizace: 27.5.2008 13:06