Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

V Evropě má být do roku 2010 k dispozici neomezený zdroj internetových adres

Zvyšující se poptávka po internetových službách znamená, že pokud se nepřijmou žádná opatření, nebude k dispozici dostatek adres, které by tento očekávaný růst podpořily. Pokud budou uživatelé a poskytovatelé internetu motivováni, aby přijali nejnovější internetový protokol (IP verze 6 neboli IPv6), povede to k obrovskému nárůstu prostoru pro adresy, podobně jako tomu bylo ve 20. století, když se prodlužovala telefonní čísla. Evropská komise dnes stanovila pro Evropu cíl, podle kterého má do roku 2010 25 % průmyslových podniků, veřejných orgánů a domácností EU používat IPv6. Komise vyzvala ke koordinovanému postupu na evropské úrovni, aby byly všechny zúčastněné strany včas připraveny k efektivnímu provedení změny, aby spotřebitelům nevznikly zbytečné dodatečné náklady a aby evropské firmy s inovačním přístupem získaly konkurenční výhodu.

 

V podstatě se jedná o to, abychom byli připraveni a nečekali, až nás nástup nové technologie překvapí," říká Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Z krátkodobého hlediska by mohly mít firmy a veřejné orgány tendenci pokusit se přizpůsobit své potřeby omezenému prostoru starého systému, ale to by vedlo k zaostávání Evropy v nejnovější internetové technologii, což by mohlo způsobit krizi v okamžiku, kdy starý systém vyčerpá své možnosti pro přidělování adres. IPv6 poskytuje v kybernetickém prostoru více adres, než je zrnek písku na všech plážích světa. Pokud mají Evropané využívat nejnovějších internetových prostředků, jako jsou „chytré etikety" v obchodech, továrnách a na letištích, inteligentní systémy vytápění a osvětlení, které šetří energii, a sítě a navigační systémy zabudované v autech, pak se již nyní potýkáme s tisícinásobným zvýšením požadavků na IP adresy. Vyzývám členské státy, aby zajistily, aby veřejné orgány a podniky byly do roku 2010 připraveny k přechodu na IPv6."

 

IPv4, který se používá od roku 1984, poskytuje 4,3 miliardy adres, z čehož pouze cca 700 milionů neboli 16 % zůstává nevyužito a je k dispozici pro nová připojení. Nový internetový protokol, IPv6 zajistí téměř neomezené množství IP adres, čímž podpoří nové aplikace využívající přístroje, kterých by byl pro IPv4 příliš velký počet nebo by byly příliš drahé. Domácím uživatelům to umožní jednodušší budování soukromých sítí a jejich připojení k internetu.

 

IPv6 umožní rozvoj pokrokovějších internetových aplikací, zejména těch, které jsou založeny na propojení obrovského množství malých a jednoduchých zařízení do sítě. Například by mohlo dojít ke zlepšení řízení energie pro pouliční osvětlení a inteligentní budovy a pomocí internetu by mohla být levně a spolehlivě propojena čidla dálkového ovládání běžných domácích spotřebičů. To bude zase naopak pobídkou a příležitostí pro společnosti k další inovaci a produkci nové generace internetových aplikací.

 

Celý článek čtěte zde.

Zdroj: EU Rapid - Press Release

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 27.5.2008. Poslední aktualizace: 27.5.2008 13:25
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno