Lepší vyhlídky pro vědecké pracovníky


Vytištěno 17.5.2022 07:29 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2008&nav03=13248

 Evropská unie a výzkum

Plánovaná spolupráce mezi zeměmi EU by měla vytvořit lepší pracovní podmínky pro vědecké pracovníky.

 

Evropa má více vysokoškolských absolventů technických oborů než Spojené státy nebo Japonsko, ale nedaří se jí je udržet doma. Nízký podíl vědeckých pracovníků v praxi je důvodem ke znepokojení, zvláště vzhledem k úsilí EU o rozvoj znalostní ekonomiky.

 

Hlavní problémy jsou tyto:

K řešení této situace navrhuje Evropská komise prohloubení spolupráce s vládami členských států za účelem otevřenějšího náboru vědeckých pracovníků, lepšího zdravotního a sociálního zabezpečení pro vědecké pracovníky v zahraničí, lepších pracovních podmínek a lepšího přístupu ke školení.

 

Evropský komisař pro výzkum Janez Potočnik hovoří o „páté svobodě" EU, kterou by měl být volný pohyb znalostí. Studenti, vědci a vysokoškolští učitelé by měli mít možnost uplatnit se na evropském pracovním trhu a neměli by být nuceni hledat práci jinde či měnit zaměstnání.

 

Nová zpráva Komise je jednou z pěti iniciativ a navazuje na veřejnou konzultaci z roku 2007 „Evropský výzkumný prostor: nové perspektivy ", podle které by vytvoření atraktivního celoevropského pracovního trhu pro vědecké pracovníky mělo být jednou z priorit EU. Více než 80 % respondentů podpořilo myšlenku spolupráce mezi Evropskou komisí a vládami členských států EU, která by zaručila koordinované, účinné a koherentní využívání právních a finančních nástrojů a zdrojů.

 

Další informace naleznete zde.

Zdroj: Evropská komise


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 29.5.2008. Poslední aktualizace: 29.5.2008 11:49