Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti kulturních a tvůrčích odvětví

Kultura - ilustrační foto

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci on-line, která usiluje o využití potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví Evropy.

 

Konzultace souvisí s novou zelenou knihou zdůrazňující potřebu zlepšit zejména pro malé podniky dostupnost finančních prostředků.

 

Ta je klíčová pro to, aby se tomuto sektoru dařilo, a přispívá k udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.

 

„Kulturní a tvůrčí odvětví Evropy jsou důležitá nejen pro kulturní rozmanitost na našem kontinentě;jde také o jedny z našich nejdynamičtějších hospodářských odvětví. Mají důležitou úlohu napomoci vyvést Evropu z krize," uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

 

Komisařka dnes zahájí veřejnou konzultaci na tiskové konferenci v Bruselu společně s Peterem Dundasem, kreativním ředitelem Emilio Pucci, jedné z nejstarších italských luxusních značek.

 

„Vítám vydání zelené knihy Evropské komise, neboť zdůrazňuje klíčovou roli tvůrčích a uměleckých odvětví pro podnícení evropského hospodářského růstu," uvedl Dundas.

Tato odvětví, jež zahrnují scénická umění, vizuální umění, kulturní dědictví, film, televizi a rádio, hudbu, vydavatelský průmysl, videohry, nová média, architekturu, design, módní návrhářství a reklamu, poskytují zaměstnání 5 milionům osob v EU.

 

Podílejí se 2,6 % na tvorbě evropského HDP, což je více než mnoho odvětví zpracovatelského průmyslu. Kulturní a tvůrčí odvětví také rostou rychleji než většina hospodářství.

 

Digitalizace a globalizace vytvářejí nové tržní příležitosti zejména pro malé podniky, které však velmi často čelí překážkám bránícím plnému rozvoji jejich potenciálu. Veřejná konzultace podnítí zúčastněné strany, aby se zamyslely například nad otázkami:

 

• Jak můžeme usnadnit přístup k finančním prostředkům pro malé podniky a mikropodniky, jejichž jediným jměním je jejich tvůrčí schopnost?

• Jak může EU napomoci zajistit správnou kombinaci tvůrčích a manažerských dovedností v těchto odvětvích?

• Jak můžeme podpořit inovace a experimentování včetně širšího využívání informačních a komunikačních technologií?

 

Kulturní a tvůrčí odvětví také přispívají ke konkurenceschopnosti a sociální soudržnosti našich měst a regionů. Evropská hlavní města kultury jako Lille, Liverpool a další ukazují, že investice do těchto odvětví vytváří pracovní příležitosti a napomáhají změnit tvář měst. Kulturní a tvůrčí odvětví se sice nejdříve rozvíjí na místní a regionální úrovni, ale jejich dosah může být globální a může zviditelnit Evropu po celém světě. Podpora na místní a regionální úrovni může posloužit jako „odrazový můstek" k dosažení celosvětového úspěchu.

 

Kulturní a tvůrčí odvětví mohou mít také příznivé vedlejší účinky na řadu podniků a společnost vůbec. Například designéři se postupně stali nedílnou součástí manažerských týmů řady velkých společností.

 

Veřejná konzultace zahájená zelenou knihou probíhá do konce července. Informace o činnosti Komise, pokud jde o kulturu, najdete na webové adrese http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.

 

Celé znění této tiskové zprávy naleznete zde:

 

Zdroj: Evropská komise

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2010. Poslední aktualizace: 6.5.2010 12:32
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno