Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Nedostatek vody a sucho představují pro mnoho oblastí Evropy závažný problém

 

Evropská komise uveřejnila 18. května zprávu o pokroku, jakého členské státy dosáhly při řešení problémů spojených s nedostatkem vody a suchem.

 

Přestože byl rok 2009 optimistický, pokud jde o množství dešťových srážek,  je nutné se ještě více zasadit o zastavení a zvrácení procesu nadměrného využívání vodních zdrojů. Evropa musí přijmout účinnou politiku stanovení sazeb za vodu, racionálně s vodou hospodařit a přijmout opatření, jež povedou k jejím úsporám. Jinak bude mít velký problém zabezpečit dostatek kvalitní vody pro potřeby uživatelů a pro zvládnutí klimatických změn.

 

V mnoha oblastech Evropy dosáhla rovnováha mezi poptávkou po vodě a její dostupností kritické úrovně. Evropa se potýká se zásadním problémem sucha anedostatku vody, který se v důsledku změny klimatu bude pravděpodobně ještě prohlubovat.

 

Z této nové zprávy vyplývá, že některé členské státy začínají trpět trvalým nedostatkem vody v celé zemi. A problém se netýká jen zemí u Středozemního moře. Česká republika oznámila, že má oblasti s častým nedostatkem vody, a Francie a Belgie zase oblasti s nadměrným využíváním spodních vod.

 

Komise rovněž ve zprávě vyjadřuje své znepokojení nad tím, že provádění rámcové směrnice o vodě se zpožďuje právě v těch členských státech, které jsou nedostatkem vody nejvíce postiženy. Členské státy měly do března předložit své plány evropských povodí, ovšem v některých členských státech nebyly o těchto plánech ještě zahájeny ani konzultace.

 

 

Cesta k plánu na zachování vodních zdrojů EU

 

Komise hodlá svou politiku v oblasti sucha a nedostatku vody v roce 2012 přezkoumat. V této souvislosti zahajuje celou řadu přípravných činností. V roce 2010 se zaměří na racionální využívání vody, a zejména na možnosti úspor spotřeby vody v budovách, na snižování úniků vody a na racionální hospodaření s vodou v zemědělství.

Na základě výsledků těchto činností bude v roce 2012 vypracován plán na zachování vodních zdrojů EU. Tento plán bude vycházet také z přezkumu provádění rámcové směrnice o vodě a přezkumu citlivosti přírodních zdrojů, jako jsou voda, biologická rozmanitost a půda, vůči klimatickým vlivům a dalším tlakům způsobeným lidskou činností.

 

Zpráva je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009

 

 

 

Celý článek naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 20.5.2010. Poslední aktualizace: 20.5.2010 10:45
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno