Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Evropská komise usiluje o vysoký standard ochrany soukromí v dohodě o ochraně údajů mezi EU a USA

 

Evropská komise dnes přijala návrh mandátu k vyjednávání o dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy o ochraně osobních údajů v rámci spolupráce při potírání terorismu nebo trestné činnosti. Cílem je zajistit vysoký stupeň ochrany osobních údajů, např. údajů o cestujících nebo finančních informací, jejichž předávání tvoří součást transatlantické spolupráce v trestních věcech. Dohoda by posílila právo občanů na přístup k údajům, případně na opravu těchto údajů či jejich odstranění. Občané EU by měli právo domáhat se soudní nápravy v USA, pokud budou údaje zpracovávány nezákonně. Významnější úlohu by při prosazování práv občanů na soukromí a v rámci dohledu nad euro-americkým předáváním údajů hrály nezávislé veřejné orgány. Před začátkem vyjednávání musí mandát Komise schválit Rada. Ve všech fázích jednání bude o jeho průběhu informován Evropský parlament, jehož souhlasu bude k výsledku jednání zapotřebí.

 

Po 11. září 2001 a pozdějších teroristických útocích v Evropě zintenzivnily EU a USApolicejní a justiční spolupráci v trestních věcech. Jedním z důležitých prvků spolupráce je předávání a zpracovávání osobních údajů pro účely prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti včetně terorismu.

 

Jak EU, tak USA jsou odhodlány chránit osobní údaje a soukromí. V jejich přístupu k ochraně údajů však stále existují rozdíly, což v minulosti komplikovalo projednávání dohod o výměně informací (např. pro účely programu pro sledování financování terorismu, tzv. dohoda SWIFT, nebo dohoda o využití údajů jmenné evidence cestujících). Dohoda, kterou Komise předložila dnes, má tyto rozdílné pohledy řešit a překonat.

 

Dnešním návrhem by Komise obdržela mandát k vyjednání nové dohody ohledně ochrany osobních údajů předávaných a zpracovávaných příslušnými donucovacími orgány v EU a USA. Návrh by rovněž zavazoval Komisi plně informovat ve všech fázích jednání Evropský parlament.

 

Cílem Komise je zavést právně závazné a vymahatelné standardy ochrany osobních údajů zajišťující ochranu základních práv a svobod jednotlivců. Dodržování těchto standardů budou na obou stranách Atlantiku kontrolovat nezávislé veřejné orgány.

 

Podle návrhu Komise by

-       předávání nebo zpracovávání osobních údajů danými orgány EU nebo USA bylo povoleno pouze ke stanoveným, výslovně vyjádřeným a legitimním účelům v rámci potírání trestné činnosti a terorismu,

-       existovalo právo na přístup ke svým osobním údajům, které by bylo soudně vymahatelné,

-       existovalo právo na opravu či odstranění svých osobních údajů v případě, že by byla zjištěna jejich nesprávnost,

-       existovalo individuální právo na správní či soudní nápravu bez ohledu na státní příslušnost nebo místo pobytu.

 

Právní základ pro konkrétní předávání osobních údajů mezi EU a USA by dohoda nepředstavovala. Takové předávání údajů by vždy vyžadovalo konkrétní právní základ, jako jsou dohoda o předávání údajů či vnitrostátní právní předpisy v členském státě EU. Pak by se na uvedené předávání údajů použila nová dohoda mezi EU a USA o ochraně osobních údajů.

 

Celý článek naleznete zde.

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 27.5.2010. Poslední aktualizace: 27.5.2010 14:13
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno