Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Češi dostávají možnost obsadit pozice ve vrcholovém řízení Komise

Místopředseda Evropské komise odpovědný za interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič dnes oznámil vyhlášení výběrového řízení na místa čtyř zástupců generálního ředitele, jehož se mohou zúčastnit občané Lotyšska, Litvy a Malty.

Třebaže již byly splněny celkové cíle stanovené pro obsazení míst vysoce postavených manažerů, jež byly vyhrazeny pro příslušníky nových členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, nebyly zatím obsazeny plánované počty pozic pro jmenované tři členské státy.

Po dnes zveřejněném konkurzu bude v příštích dnech následovat vyhlášení dalších dvou výběrových řízení na místa ve vyšším vedení, konkrétně na pozice ředitelů a hlavních poradců, do nichž se mohou přihlásit i občané České republiky a dalších pěti členských států, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007 (Bulharsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovensko).

 

Komisi velmi záleží na tom, aby panovalo vyvážené zeměpisné zastoupení mezi jejími zaměstnanci ve všech útvarech, a to i na úrovni vrcholového řízení," uvedl místopředseda Komise Maroš Šefčovič. „Úspěšně jsme naplnili plánované počty pro země, které přistoupily v letech 2004 a 2007. Ale v případě několika států to nestačí. Proto jsme se rozhodli učinit tento dodatečný krok. Těším se, že se do výběrových řízení přihlásí řada špičkových uchazečů."

Štefan Füle, komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství, k tomu dodal: „Doufám, že Komise nalezne v České republice řadu úspěšných kandidátů pro vyšší pozice ve vedení. Šest let po rozšíření se tímto integrační proces dovršuje i ve strukturách Komise. Očekávám, že se v této fázi zúročí jedinečná zkušenost z českého předsednictví v Radě EU."

 

Po rozšíření v letech 2004 a 2007 se Komise zavázala, že bude podporovat účinný nábor zaměstnanců z řad občanů dvanácti nových členských států do svých útvarů, včetně míst v nejvyšším vedení.

 

Proto tento proces podpořila zavedením přechodného období, které mělo nábor zaměstnanců usnadnit. Pro deset členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, skončí toto období 31. prosince 2010 (EU-10). Pro Bulharsko a Rumunsko (EU-2) bylo určeno podobné přechodné období, jež skončí 31. prosince 2011.

 

Celkové cíle, které Komise stanovila pro nábor zaměstnanců ze zemí EU-10 na místa vyššího vedení, jsou deset míst generálních ředitelů nebo zástupců generálních ředitelů a 41 míst ředitelů nebo hlavních poradců.

 

Celkově byl tento nábor v posledních letech velmi úspěšný: na úrovni generálních ředitelů nebo zástupců generálních ředitelů byl plánovaný cíl splněn a na úrovni ředitelů nebo hlavních poradců je téměř splněn (bylo zaměstnáno již 40 osob).

 

Přesto chce místopředseda Šefčovič prostřednictvím dnes zveřejněného výběrového řízení a již výše zmíněného nadcházejícího konkurzu na místa ředitelů a hlavních poradců dále pokračovat v krocích svého předchůdce Siima Kallase a podporovat nábor zaměstnanců z členských států, jejichž počet v daných pozicích ještě není dostatečný.

 

Dne 28. května zveřejní Komise výběrové řízení na místa ředitelů, do kterého se mohou přihlásit státní příslušníci Bulharska, České republiky, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenska. Půjde o místa na generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž, generálním ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, generálním ředitelství pro rozpočet a o místa ve Společném výzkumném středisku a na Úřadě pro úřední tisky EU.

 

Dne 9. června Komise zveřejní další výběrové řízení, tentokrát na pozice hlavních poradců pro státní příslušníky Bulharska, České republiky, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenska. Bude se jednat o místa v Právní službě, na Úřadě pro spolupráci EuropeAid a na generálním ředitelství pro výzkum, generálním ředitelství pro energetiku a generálním ředitelství pro tlumočení.

 

Další informace:

Michael Mann: 02.299/9780

http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/working_senior_mgt_en.htm

 

 

 

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 28.5.2010. Poslední aktualizace: 28.5.2010 18:39
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno