Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Práva občanů EU: Evropská komise zahajuje dosud nejrozsáhlejší veřejnou konzultaci

 

Zítra je 9. květen, Den Evropy. Letos by však měl být něčím více než jen dnem oslav. Evropská komise vyzývá všechny občany Evropské unie, aby jí pomohli stanovit politický program pro nejbližší roky na téma práv občanů a ovlivnili budoucnost Evropy v dosud největší celoevropské konzultaci. Konzultace bude trvat čtyři měsíce, do 9. září, a poskytne občanům možnost informovat Komisi o překážkách, s nimiž se setkávají při výkonu svých práv občanů EU v řadě oblastí - například při cestování po Evropě, při výkonu svého práva volit nebo být volen, při nákupech po internetu. Konzultace byla naplánována na tento rok proto, že příští rok, tedy rok 2013, bude Evropským rokem občanů (IP/11/959) a Komise využije informace veřejnosti přímo při vypracování svého politického programu a jako základ své zprávy o občanství EU, která bude předložena přesně za rok, 9. května 2013.

 

„Před dvaceti lety jsme v Maastrichtu zavedli občanství EU, dnes musíme tento evropský projekt oživit a to s přímou podporou našich občanů," uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, která je zároveň první komisařkou EU pro záležitosti občanství. „Evropská unie existuje díky svým občanům a pro ně. Občané od ní očekávají konkrétní výsledky a právě to, například levnější poplatky za volání ze zahraničí, rozsáhlejší práva obětí trestných činů a jednodušší nákupy po internetu, jim přinášíme. Informace přímo od občanů nám pomohou pokračovat v naší práci a dosahovat ještě lepších výsledků. Žádám každého z Vás, aby si našel pár minut a podělil se s námi o své názory. Jde o vaše práva a o vaši budoucnost."

 

 V roce 2010 přijala Evropská komise svou první zprávu o občanství EU, v níž vymezila 25 konkrétních opatření na řešení problémů, s nimiž se občané EU potýkají při výkonu svých práv. Cílem opatření, která Komise provádí, je:

 

-     posílit práva zhruba 75 milionů osob, které se v EU ročně stanou obětí trestného činu (IP/11/585)

 

-     snížit administrativní požadavky na registraci motorového vozidla v jiném členském státě EU, což by každý rok usnadnilo život 3,5 milionu občanů a navíc vedlo k úspoře 1,5 miliardy EUR (IP/12/349)

 

-     zakázat dodatečné poplatky při platbě kreditní kartou a zakázat používání předem zaškrtnutých políček při nakupování po internetu (MEMO/11/675)

 

-     posílit právo na spravedlivý proces pro všechny občany EU, což se týká přibližně 8 milionů řízení ročně (IP/12/430, IP/10/1305)

 

-     vyjasnit majetková práva 16 milionů mezinárodních párů v EU (IP/11/320).

 

S dosavadními výsledky se lze seznámit na stránce:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Přes veškeré úsilí se mnozí občané i nadále setkávají při výkonu svých práv občanů EU s řadou překážek. Komise si přeje získat informace o problémech občanů při stěhování po EU, při práci, studiu nebo dovolené v jiných členských státech, při výkonu jejich volebních práv nebo jejich práv spotřebitelů. Komise by se rovněž ráda dozvěděla, jak by podle nich měla Evropská unie vypadat v roce 2020.

 

Konzultace je otevřená čtyři měsíce (od 9. května do 9. září) a má podobu krátkého dotazníku, který lze snadno vyplnit na stránce

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

 

Souvislosti

 

Díky občanství EU, které nenahrazuje občanství členského státu, nýbrž ho doplňuje, mají všichni státní příslušníci 27 členských států dodatečná práva občana EU. Patří mezi ně právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě EU, v němž žijí, právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek jako občané jiného členského státu, právo podat petici k Evropskému parlamentu, stížnost evropskému veřejnému ochránci práv nebo od roku 2012 právo zapojit se do evropské občanské iniciativy.

 

Nejdůležitějším právem občanů EU je svoboda pohybu (viz tisková zpráva č. 14/2011). Evropané uskuteční v EU více než miliardu cest ročně a čím dál tím více Evropanů využívá právo žít v jiném členském státě EU: odhaduje se, že v roce 2009 žilo v jiném členském státě než ve svém státě původu, 11,9 milionu občanů, zatímco v roce 2010 to bylo již 12,3 milionu občanů (STAT/11/105). Když připočítáme občany EU, kteří volně překračují vnitřní hranice, dostaneme ještě mnohem vyšší číslo. Kromě toho přibližně 40 milionů občanů nakupuje po internetu zboží a služby z jiných evropských zemí.

 

Zpráva o občanství EU za rok 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) vymezila 25 konkrétních opatření na odstranění překážek, které občanům EU stále ještě brání ve výkonu jejich práva na volný pohyb po EU. Jedním z těchto opatření je zvýšení informovanosti občanů o jejich postavení občanů EU, o jejich právech a konkrétním uplatňování těchto práv v každodenním životě. Komise proto navrhla vyhlásit rok 2013 Evropským rokem občanů a uspořádat v jeho průběhu cílené akce na zvyšování povědomí o občanství EU a souvisejících politikách.

 

Během Evropského roku občanství 2013 Komise zveřejní druhou zprávu o občanství EU, která poslouží jako akční plán pro odstranění zbývajících překážek bránících občanům v plném výkonu jejich práv občanů EU.

 

Další informace

 

Internetové stránky evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

 

Veřejná konzultace:

http://ec.europa.eu/your-rights-your-future

 

Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm

 

Rubrika aktualit na stránkách generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

 

 

Kontaktní osoby :

     Mina Andreeva  (+32 2 299 13 82)

     Natasha Bertaud  (+32 2 296 74 56)

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 15.5.2012. Poslední aktualizace: 15.5.2012 10:42
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno