Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

EU poskytne 35,97 milionu EUR na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích

25/04/2013

 

Evropská komise schválila 22 programů na propagaci zemědělských produktů v Evropské unii a ve třetích zemích. Celkový rozpočet těchto programů, které budou v převážné většině probíhat po dobu tří let, činí 71,94 milionu EUR a EU k němu přispívá částkou 35,97 milionu EUR.

 

Vybrané programy se týkají olivového oleje, mléka a mléčných výrobků, masa, čerstvého a zpracovaného ovoce a zeleniny, produktů ekologického zemědělství, vajec, vína a lihovin a zahradnických produktů. Programy zahrnují i kvalitní produkty zapsané a chráněné pod značkami CHOP (chráněné označení původu), CHZO (chráněné zeměpisné označení) a ZTS (zaručená tradiční specialita).

 

Zemědělství v Evropské unii - ilustrační foto 
 

Do 30. listopadu 2012 obdržely útvary Komise v rámci informačního a propagačního programu 36 návrhů, které se v první vlně programu v roce 2013 zaměřují na vnitřní trh EU a na třetí země. Po zhodnocení bylo pro spolufinancování vybráno 22 navrhovaných programů, z nichž 16 cílí na vnitřní trh a 6 na třetí země. Dva z vybraných programů navrhlo společně více členských států. Třetí země a regiony, na něž se programy zaměřují, jsou Rusko, Čína, Severní Amerika, jihovýchodní Asie, Norsko, Švýcarsko, Ukrajina, Indie a Jižní Korea.

 

Úplný seznam programů a rozpočtů, které byly dnes přijaty, naleznete v příloze.
 
Souvislosti

 

V roce 2000 se Rada usnesla, že EU může pomáhat při financování opatření, jež informují o zemědělských produktech a potravinách nebo je propagují v rámci jednotného trhu EU a ve třetích zemích. Celkový roční rozpočet, který je na uvedené propagační programy k dispozici, činí přibližně 55 milionů EUR.

 

Financovaná opatření mohou představovat vztahy s veřejností, propagační a reklamní kampaně, které především zdůrazňují výhody evropských produktů, zejména pokud jde o kvalitu, bezpečnost a hygienu potravin, výživovou hodnotu, označování, dobré životní podmínky zvířat nebo výrobní metody šetrné k životnímu prostředí. Tato opatření mohou zahrnovat rovněž účast na akcích a veletrzích, informační kampaně o evropském systému chráněných označení původu (CHOP), chráněných zeměpisných označení (CHZO) a zaručených tradičních specialit (ZTS), informování o evropských systémech jakosti a označování a o ekologickém zemědělství a informační kampaně o evropském systému pro jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí (jakostní vína s. o.). EU tato opatření financuje až do výše 50 % nákladů (u programů, které propagují konzumaci ovoce a zeleniny dětmi nebo které přinášejí informace o odpovědné konzumaci alkoholu a nebezpečí jeho nadměrného požívání, až 60 %). Zbývající část hradí profesní/meziodvětvové organizace, které program navrhly, a v některých případech také dotčené členské státy. Návrhy týkající se propagace na vnitřním trhu a ve třetích zemích mohou zainteresované profesní organizace předkládat členským státům dvakrát ročně. Členské státy poté zašlou seznam vybraných programů a kopii každého programu Komisi. Komise následně programy zhodnotí a rozhodne o jejich způsobilosti.

 

Další informace

 

K politice jakosti zemědělských produktů EU viz

 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm.

 

K propagaci zemědělských produktů EU viz

 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

 

 

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand  (+32 2 299 06 25)

Roger Waite  (+32 2 296 14 04)

 

 

 
 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2013. Poslední aktualizace: 6.5.2013 14:15
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno