Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Komise zřizuje platformu pro řádnou daňovou správu

V rámci koordinovaného tažení proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem dnes Komise zřídila novou platformu pro řádnou daňovou správu. Platforma bude sledovat pokrok členských států při čelení agresivnímu daňovému plánování a v boji proti daňovým rájům v souladu s doporučeními, jež Komise předložila minulý rok (viz IP/12/1325). Cílem je zajistit, aby členské státy přijaly skutečná a účinná opatření pro řešení těchto problémů v koordinovaném rámci EU. Platforma bude sestávat ze široké škály zúčastněných stran - národních daňových orgánů, Evropského parlamentu, podniků, akademické obce, nevládních organizací a dalších zúčastněných stran. To také usnadní dialog a výměnu odborných znalostí, jež mohou přispívat ke koordinovanější a účinnější metodě boje EU proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.

 

Jednotná měna euro

 

Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, statistiku, audit a boj proti podvodům, k tomu uvedl: „V boji proti daňovým únikům hájíme spravedlnost našich daňových systémů, konkurenceschopnost našich ekonomik a solidaritu členských států. V sázce je příliš mnoho, takže tuto bitvu nesmíme prohrát. Nové odhodlání, s nímž se do tohoto boje zapojují členské státy, lze jenom přivítat. Nyní musí být převedeno v činy. Platforma, kterou dnes zahajuji, bude udržovat členské státy v bdělosti. Zajistí, aby v boji proti daňovým únikům výsledky odpovídaly očekáváním."

 

Platforma pro řádnou daňovou správu je jednou z iniciativ, jež jsou stanoveny v akčním plánu Komise proti daňovým únikům z prosince 2012 (viz MEMO/12/949). Bude sestávat z přibližně 45 členů: zástupce na vysoké úrovni z daňového orgánu každého členského státu a až 15 zástupců nevládních. Ti budou jmenováni Komisí na základě otevřeného výběrového řízení. Vyhlášení výběrového řízení proběhlo rovněž dnes; cílem výběrového řízení je vybrat organizace, jež se platformy zúčastní. Organizace se vyberou na tříleté funkční období, které lze prodloužit na základě další úspěšné kandidatury po tomto období.

 

Souvislosti

 

Platforma bude sledovat zejména pokrok dosahovaný v oblasti dvou doporučení spojených s tímto akčním plánem.

 

První doporučení předpokládá, že EU zaujme rozhodný postoj proti daňovým rájům, který půjde dál než stávající mezinárodní opatření. Členské státy se vyzývají k tomu, aby pomocí společných kritérií určily daňové ráje a zapsaly je na národní černé listiny.

 

Druhé doporučení se týká agresivního daňového plánování. Vysvětluje, jak zamezit příležitost, jež společnosti využívají k tomu, aby unikly placení spravedlivého dílu daní. Sem patří posílení ustanovení proti zneužití daňových režimů ve dvoustranných daňových dohodách, vnitrostátních právních předpisech a právních předpisech EU týkajících se obchodních společností. Jakékoli vykonstruované ujednání provedené za účelem vyhýbání se daňovým povinnostem by mělo být ignorováno a společnosti by místo něj měly být zdaněny na základě skutečné ekonomické podstaty dané operace.

 

Další kroky

 

První schůze platformy je předběžně naplánována na 10. června 2013.

 

Užitečné odkazy:

 

Sledujte komisaře Algirdase Šemetu na sociální síti Twitter

 

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

 

Akční plán Komise a doporučení naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

 

Internetové stránky o daňových únicích a vyhýbání se daňovým povinnostem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

 

Vyhlášení výběrového řízení na členy platformy:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/platform_call-applications_en.pdf

 

Commission Decision

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2013. Poslední aktualizace: 6.5.2013 15:57
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno