Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Začínající učitelé mají v EU větší podporu

Pracovní trh, ilustrační foto

 

Podle zprávy Evropské komise o pracovních podmínkách učitelů jsou nyní v 15 členských státech EU (Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko) a v Chorvatsku a Turecku povinné zaškolovací programy, které poskytují individuální podporu a poradenství pro začínající učitele. Uvedené programy jsou sice koncipovány různě, mají však stejný cíl: pomoci začínajícím učitelům se zapracovat a předejít tomu, aby učitelé brzo oblast školství opustili.

 

Když má dítě dobrého učitele, jeho budoucnost to velmi pozitivně ovlivní," konstatovala Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Právě proto naléhám na všechny členské státy, aby zdokonalily přípravu učitelů a poskytly jim dostatečnou podporu, aby učitelé mohli rozvíjet a využívat své schopnosti po celou svou profesní dráhu. Tak bude zajištěna kvalitní a nápaditá výuka, díky níž mladí získají dovednosti, které v dnešním světě potřebují."

 

Ve většině zemí EU je jasně definováno, co musí učitel umět, aby mohl dostat místo a aby mohl počítat s kariérní postupem - jde o pedagogické znalosti, schopnost pracovat v týmu, interpersonální dovednosti a odborné znalosti. Z požadavků těchto „dovednostních rámců" vychází pedagogické vzdělávání ve všech členských státech kromě osmi zemí a regionů (německojazyčné společenství Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko a Slovensko).

 

Většina z 5 milionů učitelů v Evropě je smluvně zavázána k 35 až 40 hodinám za týden, do nichž se počítá samotná výuka, přítomnost v areálu školy a čas na přípravu výuky a opravu prací žáků a studentů. Počet hodin, které je třeba odučit, je různý: v předškolních zařízeních je většinou vyšší - čím vyšší stupeň škol, tím méně hodin výuky. Průměrný počet odučených hodin v základním a středním školství je 20.

 

Přibližně v jedné třetině evropských zemí musejí být učitelé přítomni ve škole asi 30 hodin týdně. Podobný požadavek na dobu přítomnosti ve škole neexistuje v Portugalsku, Švédsku, Spojeném království (týká se Anglie, Walesu a Severního Irska) a v Norsku, na Kypru u středních škol a na Islandu u předškolních zařízení. Po určitém počtu odučených let se povinný počet hodin výuky snižuje na Kypru, v Lucembursku, na Maltě, v Německu, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, ve Slovinsku a Španělsku.

 

Pro celou Evropu platí, že většině učitelů je více než 40 let. V Bulharsku, České republice, Estonsku, Itálii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Norsku a na Islandu je více než polovině učitelů přes 50 let. Podíl učitelů pod 30 let je obzvláště nízký v Německu, Itálii a Švédsku.

 

U učitelů působících v rámci povinného vzdělávání (základní a nižší střední školy) je ve většině členských států EU minimální základní plat učitelů nižší než HDP na hlavu. Prémie, příplatky atp., které často výrazně ovlivní výši celkového platu učitele, se obvykle udělují za přesčasy nebo dodatečné úkoly, za něž je učitel odpovědný. Pouze v polovině zemí se udělují také na základě dobrého pedagogického výkonu učitele či výsledků jeho žáků či studentů.

 

Souvislosti

 

Průzkum s názvem Nejdůležitější údaje týkající se učitelů a vedení škol byl proveden v 32 zemích (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko). Pro Evropskou komisi jej realizovala síť Eurydice a použila při tom nejnovější informace týkající se učitelů a vedení školských zařízení od předškolních až po postsekundární. Údaje se týkají věku, pohlaví, pracovní doby a platů. Zpráva sdružuje údaje a informace ze sítě Eurydice, z Eurostatu a údaje vyplývající z mezinárodních průzkumů (např. Mezinárodní průzkum na téma výuka a studium TALIS 2008, Program pro mezinárodní hodnocení žáků PISA 2009, které provedlo OECD, a Mezinárodní šetření trendů v matematickém a přírodovědeckém vzdělávání TIMSS 2011 provedené Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků ve vzdělávání).

 

Ve své strategii Přehodnocení vzdělávání Komise zdůrazňuje, jak je důležité získat pro profesi učitele ty nejschopnější - a to především s ohledem na to, jak velký počet učitelů půjde zanedlouho do důchodu. Solidní základní pedagogické vzdělání a neustálý profesní rozvoj učitelů a školitelů jsou předpokladem pro to, aby mělo evropské školství potřebnou kvalitu. Je nasnadě, že vysoce kvalifikované pracovníky ve školství lze získat, pouze pokud oni sami budou mít ty nejlepší učitele. Prosadit vysokou kvalitu učitelů je také prioritou skupiny na vysoké úrovni pro modernizaci vysokoškolského vzdělávání, jejíž činnost iniciovala komisařka Vassiliou v listopadu 2011.

 

Eurydice

 

Síť Eurydice se skládá z 40 vnitrostátních oddělení sídlících v 36 zemích (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Chorvatsko, bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko). Síť koordinuje a řídí Výkonná agentura EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

 

Další informace

 

Úplně znění zprávy je k dispozici anglicky na stránkách sítě Eurydice

 

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

 

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

 

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2013. Poslední aktualizace: 6.5.2013 15:43
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno