Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Start první evropské vysokoškolské iniciativy MOOC

 

ilustrační foto

Komisařka Androulla Vassiliou uvítala start první celoevropské vysokoškolské iniciativy MOOC (Massive Open Online Courses)

 

První celoevropskou iniciativu „MOOC" (otevřené kurzy on-line) spustili za podpory Evropské komise partneři z 11 evropských zemí. Jedná se o internetové univerzitní kurzy, které lidem umožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání, aniž by museli opustit pohodlí svého domova. Zájemci si budou moci vybírat z přibližně 40 kurzů z různých oborů, a to ve 12 jazycích. Kurzy budou zdarma. Iniciativu řídí Evropská asociace univerzit dálkového studia (EADTU) a převážně zahrnuje tzv. otevřené univerzity (open universities). Partneři se nacházejí v těchto zemích: ve Francii, Itálii, Litvě, Nizozemsku, Portugalsku, na Slovensku, ve Spojeném království, Španělsku, Rusku, Turecku a Izraeli. Podrobné informace o nabízených kurzech jsou k dispozici na portálu www.OpenupEd.eu.

 

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou uvítala novou iniciativu těmito slovy: „Doufám, že tato skvělá iniciativa zpřístupní vzdělávání desítkám tisíců studentů a přiměje školy a univerzity, aby používaly inovativní a flexibilní učební metody. Otevřené kurzy on-line jsou populární zejména v USA, ale celoevropský start tohoto programu je posunul výrazně kupředu. Odráží se v něm takové evropské hodnoty, jako je rovnost, kvalita a různorodost. Partnerské organizace jsou pak zárukou kvalitního vzdělávání. Nový program je klíčovou součástí strategie „Otevření systémů vzdělávání", kterou Komise zahájí letos v létě."

 

Tuto iniciativu řídí profesor Fred Mulder, předseda pracovní skupiny EADTU zabývající se otevřeným vzděláváním a zástupce UNESCO v otevřených vzdělávacích zdrojích. „Díky tomu, že plně prozkoumáváme možnosti, které revoluce MOOC přinesla, můžeme v Evropě nabídnout mnohé a navíc v širší perspektivě otevřených systémů vzdělávání. Naším cílem je reagovat na potřebu přístupnějšího systému vysokoškolského vzdělávání, který klade důraz na studenta. Evropské otevřené kurzy online nabídnou kvalitní materiály k samostudiu a poslouží jako most mezi neformálním učením a formálním vzděláváním. Za některé kurzy budou studenti například dostávat zápočty, které poslouží k získání vysokoškolského diplomu. Navíc ctíme rozmanitost jak v jazyce tak v kultuře," dodal profesor Mulder, který byl v letech 2000 až 2010 rektorem nizozemské Open Universiteit.

 

Předseda EADTU Will Swan uvedl: „Evropské otevřené univerzity a jejich partneři poskytují již desítky let nejvyšší kvalitu výuky a učení všem, kdo je vyhledávají. Celoevropská iniciativa MOOC je důkazem našeho odhodlání k dalším inovacím. Očekáváme, že naši stávající partneři počet nabízených kurzů rozšíří. Uvítáme však také nové partnery z celého světa, kteří sdílí naši vizi i praxi flexibilního vysokoškolského vzdělávání, které reaguje na potřeby studentů."

 

Souvislosti

 

Evropská komisařka Vassiliou společně s profesorem Mulderem a předsedou EADTU Swanem zahájí evropskou iniciativu MOOC během mezinárodní tiskové konference, která bude vysílána na internetu a kterou pořádá nizozemská Open Universiteit ve čtvrtek 25. dubna 2013 (11.00-12.00 SEČ). Konference se také zúčastní Xavier Prats Monné, zástupce generálního ředitele na Generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise. Celou akci můžete sledovat na internetu: www.ou.nl/moocs. Zástupci médií, kteří se chtějí konference zúčastnit, se musí nejdříve zaregistrovat na těchto internetových stránkách.

 

Informace o kurzech

 

Kurzy zahrnují takové obory jako matematika, ekonomie, práce s počítačem, elektronický obchod, změna klimatu, kulturní dědictví, sociální odpovědnost podniků, moderní vývoj na Blízkém východě, studium cizích jazyků či kreativní psaní. Partnerské organizace nabízejí kurzy prostřednictvím svých vlastních učebních platforem a vždy minimálně v jazyce dané země. V současné době je možno studovat v 11 jazycích partnerských organizací (viz seznam níže) a také v arabštině.

 

Kurzů se zájemci mohou zúčastnit během předem naplánovaného období nebo látku studovat kdykoli podle vlastního rozvrhu. Každý kurz zahrnuje 20 až 200 hodin studia (až na několik výjimek). Všechny kurzy mohou vést k získání kvalifikace. Můžete dostat osvědčení o absolvování kurzu, takzvaný průkaz („badge") nebo osvědčení o zápočtu, které může posloužit k získání diplomu. V posledním případě musí studenti za osvědčení zaplatit - v rozmezí 25 až 400 eur - a to v závislosti na rozsahu kurzu (počet hodin studia) a na instituci.

 

Partnerské organizace a kontakty

 

TR Univerzita Anadolu

Cengiz Hakan Ajdin / +90 222 3201304 nebo +90 532 2372821 (m)

 

LT Vysoké učení technické Kaunas

Gytis Cibulskis / +37 037300611 nebo +37 068238080 (m)

 

FR Ministerstvo pro vysokoškolské vzdělávání a vědecký výzkum

Anne Boyer

 

RU Moskevská státní univerzita ekonomie, statistiky a informatiky

Maria Tatarinova / skype - mary1621

 

NL Nizozemská otevřená univerzita

Marga Winnubst / +31 45 5762646

 

IL Izraelská otevřená univerzita

Naama Elijahu / +972 52 7448889

 

ES Státní univerzita dálkového studia

Dr. Timothy Read / +34 619 292 575

 

PT Otevřená univerzita

Dr. Antonio Teixeira / +351 963 055965

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.5.2013. Poslední aktualizace: 6.5.2013 15:50
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno