Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Členské státy Komisi vrátí 230 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

 

Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky vyzvala členské státy, aby vrátily celkem 230 milionů EUR z neoprávněně vynaložených finančních prostředků na provádění zemědělské politiky EU. Od České republiky Komise získá zpět 27 tisíc EUR. Jelikož některé z těchto částek již byly od členských států získány zpět, finanční dopad dnešního rozhodnutí činí přibližně 227 milionů EUR. Tyto peníze se vracejí do rozpočtu Evropské unie, protože při nakládání s nimi nebyla dodržena pravidla EU nebo nebyly použity náležité kontrolní postupy. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) a úkolem Komise je zajistit, aby členské státy tyto finanční prostředky vynakládaly řádně.

 

Hlavní finanční opravy
Podle tohoto posledního rozhodnutí bude o vrácení finančních prostředků požádáno 14 členských států, kromě České republiky i Belgie, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Spojené království. Nejvýznamnější finanční opravy:

83,6 milionu EUR vrátí Řecko za nevyhovující snížení minimálního výnosu pro sušené vinné hrozny,
79,9 milionu EUR vrátí Polsko za nedostatky v kontrole původní žádosti a ve schválení obchodního plánu u opatření pro částečně soběstačná hospodářství,
24,0 milionu EUR (finanční dopad*: 23,9 milionu EUR) vrátí Řecko kvůli nedostatkům v evidenci stád a kontrolách na místě týkajících se prémií na zvířata,
10,3 milionu EUR vrátí Spojené království kvůli nedostatkům v identifikaci zvířat a v kontrolách na místě u prémií na zvířata.

Souvislosti
Členské státy jsou odpovědné za řízení většiny plateb SZP, zejména prostřednictvím svých platebních agentur. Jsou rovněž odpovědné za kontroly, například ověřování žádostí zemědělců o přímé platby. Komise provádí každý rok více než 100 auditů, v jejichž průběhu ověřuje, zda členský stát v dostatečné míře vykonává kontroly a reaguje na zjištěné nedostatky, a má pravomoc dodatečně požadovat navrácení finančních prostředků, pokud audity prokážou, že správa a kontroly členského státu neposkytují dostatečnou záruku, že finanční prostředky EU byly vynaloženy řádným způsobem.

 

Podrobné informace o systému schvalování ročních účetních závěrek lze nalézt v dokumentu MEMO/12/109 a v informačním přehledu „Managing the agriculture budget wisely" (Odpovědné hospodaření se zemědělským rozpočtem), který lze nalézt na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

 

Údaje o jednotlivých opravách v rozčlenění podle členských států a podle odvětví jsou uvedeny v připojených tabulkách (přílohy I a II).

 

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 14.5.2013. Poslední aktualizace: 14.5.2013 12:35
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno