Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Fond solidarity EU: Komise navrhuje poskytnout Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku po ničivých povodních podporu ve výši 14,6 milionu EUR

Humantarni pomoc_solidarita

 

Fond solidarity EU: Komise navrhuje poskytnout Slovinsku, Chorvatsku a Rakousku po ničivých povodních podporu ve výši 14,6 milionu EUR

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn dnes oznámil, že z Fondu solidarity EU (FSEU) bude v reakci na rozsáhlé povodně ve Slovinsku v říjnu a listopadu 2012 poskytnuta podpora ve výši 14,6 milionu EUR. Sousední státy Rakousko a Chorvatsko rovněž utrpěly menší škody v přímém důsledku povodní a obdrží v rámci grantu pomoc na pokrytí nákladů na záchranná opatření bezprostředně po katastrofě.

Komisař Hahn, který je zároveň zodpovědný i za FSEU, poznamenal: „Dnešní návrh vyjadřuje solidaritu Unie se Slovinskem i se zasaženými oblastmi Chorvatska a Rakouska. Navrhovaná částka pomůže zmírnit finanční zátěž spojenou s obnovou infrastruktury a přijetím záchranných opatření. Pomůže zasaženým regionům postavit se znovu na vlastní nohy. Komise podává návrh na opravný rozpočet, aby Rada a Parlament mohly uvolnit prostředky potřebné ke snížení negativních dopadů na ekonomiku Slovinska i sousedních států.

 

Intenzivní srážky způsobily na podzim roku 2012 rozvodnění řek a zaplavení rozsáhlejších úseků severního Slovinska a oblastí na území Chorvatska. V Rakousku bylo zvlášť zasaženo město Lavamünd na řece Lavant. Z analýzy Komise vyplývá, že záplavy ve všech třech státech byly způsobeny jediným meteorologickým jevem. To umožňuje, aby byly prostředky z FSEU uvolněny nejen pro zmírnění následků rozsáhlé katastrofy ve Slovinsku, ale výjimečně i pro zasažené sousední státy.

 

V souladu s pravidly Fondu solidarity EU navrhuje Komise poskytnout těmto třem státům celkovou částku 14,6 milionu EUR, z čehož 14,08 milionu EUR by připadlo Slovinsku, 286 587 EUR Chorvatsku a 240 000 Rakousku.

 

Souvislosti
První vlna intenzivních srážek zasáhla Slovinsko dne 27. října 2012 a způsobila vážné škody. Ve dnech 4. a 5. listopadu následovala druhá vlna přívalových dešťů a bouřek, v jejichž důsledku došlo k rozsáhlým povodním. Vnitrostátní orgány odhadly, že celkové škody dosáhly částky téměř 360 milionů EUR, která představuje 1 % státního HND a výrazně převyšuje běžný limit FSEU pro Slovinsko ve výši 214 milionů nebo 0,6 % HND. Chorvatsko a Rakousko nahlásily škody za 11,5 milionu a 9,6 milionu.

 

Finanční prostředky, které EU těmto třem zemím poskytne, pomohou pokrýt náklady na naléhavá opatření, která vnitrostátní orgány v každé zemi přijaly: rekonstrukce silnic, vodní, odpadní a energetické infrastruktury, dočasné ubytování, záchranné práce a úklid oblastí zasažených katastrofou. Pomoc nesmí být použita k náhradám škod na soukromém majetku.

FSEU vznikl po povodních, které zasáhly střední Evropu v létě roku 2002. Poskytuje finanční pomoc až do výše 1 miliardy EUR členským a kandidátským státům zasaženým rozsáhlou přírodní katastrofou.

 

Další informace

MEMO/10/59

 

Kontaktní osoby:
Shirin Wheeler (+32 22966565), Mobilní telefon: 0032 460766565
Annemarie Huber (+32 22993310), Mobilní telefon: 0032 460766565

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 14.5.2013. Poslední aktualizace: 14.5.2013 12:39
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno