Evropský sbor solidarity: Komise navrhla přes 340 milionů eur a zapojení 100 000 mladých do 2020


Vytištěno 20.1.2021 08:14 ze stránek www.euinfo.cz:
http://www.euinfo.cz/index.php?nav01=8489&nav02=8497&mes=5&rok=2017&nav03=10001405

 

Komise navrhuje přidělit Evropskému sboru solidarity 341,5 milionu eur na období let 2018–2020, aby se do něj mohlo do konce roku 2020 zapojit 100 000 mladých lidí z Evropy.

„Solidarita není jen princip,“ uvedl předseda Komise Jean-Claude Juncker„Solidarita je stav mysli, který se týká samotné podstaty toho, o čem je Evropská unie. Sbor solidarity tento princip ztělesňuje. Jsem hrdý na to, co sbor představuje, a jsem vděčný všem, kdo se do něj přihlásili, stejně tak jako organizacím, které mladým lidem nabízejí zařazení do zaměstnání. My dnes sboru dáváme řádnou právní formu a potřebné finanční prostředky. Jednotliví účastníci jsou pak těmi, kdo sboru – a spolu s ním evropské solidaritě – vdechují život.“

 

Harmonogram Sboru solidarity:

 

harmonogram

 

 

Další fáze Evropského sboru solidarity má zahrnovat tyto druhy činností:

Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR


Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT
® MMB 31.5.2017. Poslední aktualizace: 31.5.2017 17:37