Přeskoč navigaci
Česká verze stránek
Vyhledat

Tisk

Výcvik námořníků: Komise podniká opatření proti Kypru, České republice a Spojenému království

Pobřežní stráž

Evropská komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko Kypru, České republice a Spojenému království týkající se skutečnosti, že v rozporu s dohodou tyto státy nepřijaly vnitrostátní právní předpisy o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Zaslání odůvodněného stanoviska je posledním krokem před podáním oficiální stížnosti Soudnímu dvoru.

 

Komise se rozhodla zakročit proti Kypru, České republice a Spojenému království na základě skutečnosti, že tyto státy plně neprovedly směrnici z roku 2005 do svých vnitrostátních právních předpisů. Cílem směrnice je zlepšit obraz evropské námořní dopravy a přilákat do odvětví námořní dopravy mladé lidi. Směrnice podporuje profesionální mobilitu námořníků v rámci Evropské unie, přičemž zvláštní důraz klade na postupy uznávání průkazů způsobilosti námořníků, a zároveň zabezpečuje řádné dodržování požadavků příslušných úmluv Mezinárodní námořní organizace (IMO).

 

Podle dohody dosažené při přijetí směrnice Evropským parlamentem a Radou měly členské státy převést uvedenou směrnici do vnitrostátních právních předpisů do 20. října 2007.

 

Zdroj: Europa press releases

 

 

Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na eu.info@brno.cz
Za aktuálnost odpovídá: Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT ® 6.6.2008. Poslední aktualizace: 6.6.2008 12:14
Eurocentrum Brno a EUROPE DIRECT| Kobližná 4 | 601 50 Brno